PSAK XIII. Pécs – előadások

Kirschweng Balázs1, Tátraaljai Dóra1,2, Földes Enikő1,2, Pukánszky Béla1,2

1Műanyag és Gumiipari Laboratórium, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – doktoráns hallgató
2Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia

 

Gér András László
zsinati tanácsos, MRE

Vukoszávlyev Zorán
egyetemi docens
BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

 

Sipos I. Róbert

Bogdándi Virág
PhD hallgató, PTE-ÁOK Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola/Országos Onkológiai Intézet

 

Fábián Balázs
doktorandusz, BME Oláh György Doktori Iskola / Institut UTINAM - Université de Franche-Comté

 

Pandurics Anett
Posta Biztosító
Corvinus Egyetem, Budapest

Timári István, Fehér Krisztina, E. Kövér Katalin
Debreceni Egyetem TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Oldalak