A dihidromiricetin és kvercetin feldolgozási stabilizáló hatékonyságának összehasonlítása Phillips típusú polietilénben

Kirschweng Balázs1, Tátraaljai Dóra1,2, Földes Enikő1,2, Pukánszky Béla1,2

1Műanyag és Gumiipari Laboratórium, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – doktoráns hallgató
2Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Természettudományi Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia

A poliolefinek feldolgozása során jelentkező degradációs folyamatokkal szemben stabilizátorok alkalmazásával lehet védekezni. Az iparban elterjedten használt szintetikus, gátolt fenolos antioxidánsok hatékonyan szorítják vissza a feldolgozás körülményei között lejátszódó gyökös folyamatokat. A stabilizálandó polimerben rosszul oldódó kismólsúlyú stabilizátorok viszont kidiffundálhatnak a felhasználás során a termékből. Noha ezek a vegyületek csak klinikai engedélyezést követően kerülhetnek az élelmiszereinkkel érintkező műanyag termékekbe, a stabilizátorok reakciótermékeinek emberi szervezetre gyakorolt hatása máig nem tisztázott. Emiatt a természetes antioxidánsok feldolgozási stabilizátorként való alkalmazásának lehetősége felkeltette a tudományos érdeklődést. Korábbi kutatásunk során a flavonoidok közé tartozó kvercetin (1/a ábra) természetes antioxidáns feldolgozási stabilizáló képességét vizsgáltuk és összevetettük egy iparban gyakran alkalmazott szintetikus antioxidánséval, aminél hatékonyabbnak találtuk. A kvercetin ugyanakkor jelentősen elszínezte a polimert. Aktuális kutatásunk során a flavonoidok közé tartozó dihidromiricetin (1/b ábra) stabilizáló képességét vizsgáltuk meg és hasonlítottuk össze a kvercetinével.

A Phillips típusú, nagysűrűségű polietilénhez stabilizátor csomagokat adagoltunk, amik 0-500 ppm természetes antioxidánst és 1000 ppm Sandostab PEPQ szekunder stabilizátort tartalmaztak. A keverékeket nagysebességű porkeverőben homogenizáltuk, majd egycsigás extruderen hatszori degradatív extrúzióval dolgoztuk fel, majd minden feldolgozási lépést követően mintát vettünk. A funkciós csoportok mennyiségében bekövetkező változásokat FTIR mérésekkel, a polimer ömledék viszkozitásának változását MFI meghatározással, a maradék termooxidatív stabilitást oxidációs indukciós idő (OIT) méréssel, a színváltozásokat pedig sárgasági index (YI) méréssel jellemeztük.

Képek