Tagdíj

Egyesületünk állandó forrásainak jelentős része a tagok befizetéseiből származik, ezek képezik az éves működési költségek ellentételezését. A tagdíj a PSAT Közgyűlésének 2020. október 9-i döntése értelmében 2021-től 5000 Ft-ra emelkedett. A korábbi években így alakultak az éves tagdíj-előírások:
 

1996 -   500 Ft
1997 - 1000 Ft
1998 - 1000 Ft
1999 - 1500 Ft
2000 - 1500 Ft
2001 - 1500 Ft
2002 - 1500 Ft
2003 - 1500 Ft
2004 - 2000 Ft
2005 - 2000 Ft
2006 - 2000 Ft
2007 - 2000 Ft
2008 - 2000 Ft
2009 - 2000 Ft
2010 - 2000 Ft
2011 - 2000 Ft
2012 - 2000 Ft
2013 - 3000 Ft
2014 - 3000 Ft
2015 - 3000 Ft
2016 - 3000 Ft
2017 - 3000 Ft
2018 - 3000 Ft
2019 - 3000 Ft
2020 - 3000 Ft
2021 - 5000 Ft
2022 - 5000 Ft

Kérünk szépen Benneteket, hogy vegyétek komolyan a tagdíj befizetését, hiszen ez továbbra is a közös pénzünk, ennek felhasználásával tudjuk egyáltalán működésünket fenntartani, hogy konferenciákat szervezhessünk, kiadványokat készíhessünk, ami lehetőséget ad Nektek is előadásokra, publikációkra, illetve projektekre pályázhassunk, s így terveink megvalósításához újabb támogatásokat nyerhessünk el.
 
A tagdíj az egyesület bankszámlájára banki átutalással teljesítendő a tárgyév december 31-éig. A belépés évére már kell tagsági díjat fizetni, teljes összegben, "töredékév" nincs.
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt., Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület, 11100104-18084582-36000001
Lehetőség van konferencia idején a konferenciadíjjal együtt fizetni a tárgyévi tagdíjat is, vagy több éves díjat egyszerre utalni (nyilvántartásunk lehetővé teszi, hogy pontosan tudjuk rögzíteni, ha valaki hátralékot, vagy előrehozott összeget fizet be). Az átutalás alkalmával a megjegyzésben azonban feltétlenül tüntessétek fel, hogy mit (pl. tagdíjat vagy konferencia díjat), és hogy a - tagsági díj esetén - melyik évre vagy évekre fizettek, illetve ha esetleg nem saját számláról történik az átutalás, a tag nevét is.
 
Aki külföldről, devizaátutalással kívánja kiegyenlíteni a tagdíjtartozását, kérjük, számítsa hozzá, hogy jelentős kezelési költség terheli az ilyen fizetést, aminek következtében csak azt az összeget tudjuk jóváírni, amely nettóként befolyik a PSAT számlájára.
 
Tekintettel arra, hogy a tagdíj nem fizetésével a tagsági jogviszony nem szűnik meg automatikusan (ld. a tagságról írtakat), sajnos egyre komolyabb összegre rúgnak a tagdíjhátralékok. Tagjaink az általuk teljesített befizetéseket és az esetleges hátralékukat bejelentkezés után, saját tagsági adatlapjukon ellenőrizhetik. (A befizetéseket rendszeresen, általában havonta rögzítjük.)
 

Az elnökség a 2017. novemberében tartott közgyűlés alkalmával jelzettek és az Alapszabályban foglaltak szerint elkezdte a hátralékosok postai kiértesítését, majd kezdeményezte tagsági jogviszonyuk felmondását, mivel az egyesületi működést egyre inkább ellehetlenítette az inaktív tagok nagy létszáma. A PSAT 2018. augusztus 23-án tartott közgyűlése mindezek alapján 146 fő egyesületi  tagságát szüntette meg. 2019 és 2020 évben ismét voltak, noha már jóval kisebb és egyre csökkenő létszámban, jelentős tagdíj-elmaradást felhalmozott tagok, az ő kiértesítésük folyamatosan zajlik. Bízunk benne, hogy a tagok figyelmeztetése eredménnyel jár, és már nem kell tagdíjfizetés elmulasztása miatt a tagsági jogviszony felmondását kezdeményeznie az elnökségnek. (Természetesen a tagsági jogviszony a tag részéről bármikor megszüntethető az elnökséghez eljuttatott egyszerű nyilatkozattal.)