Pályázati projektjeink

Egyesületünk az utóbbi években számos rendezvénnyel szolgálta a tudományos ismeretterjesztést és a tehetséges fiatalok, fiatal felnőttek tudomány iránti érdeklődésének felkeltését, a tudományról való felelős gondolkodás elmélyítését.

A PSAT részt vett az Immerzív kommunikációs csatornák a tudományos ismeretterjesztés szolgálatában c. projektben, amelynek keretében közreműködtünk a 2009. évi Pro Scientia Aranyérmek átadásában és tudományos fórumot szerveztünk.

2012 őszén szintén pályázati forrásból valósítottuk meg szegedi konferenciánkat.

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága 2013 tavaszán Megvalósult Álmok - Aranyérmesek a tehetségekért címmel programsorozatot szervezett. A program fő célja az volt, hogy a sikeres aranyérmesek életútját példaként állítsuk a középiskolások, egyetemisták elé, hogy növeljük a motivációt a középiskolások számára a tudományos pályák választása, illetve az itthon maradás iránt. A bemutatott karrierek olyan aranyérmesekhez kapcsolódtak, akik Magyarországon érték el sikereiket. Ugyanebben a pályázati projektben készült el egyesületünk új és azóta is használt arculata, valamint a Páratlan Sikerekről Álmodó Tudósok - Pro Scientia Aranyérmesek Társasága című, aranyérmeseket bemutató kisfilm, amelyet az M1 is műsorra tűzött.

2014-ben hajtottuk végre a Kutató kerestetik elnevezésű projektünket, amelynek alapvető célja az volt, hogy aranyérmeseink segítségével összegyűjtsük és feldolgozzuk a magyar kutatóvá válás legjobb gyakorlatait – egyfajta kutatói életpálya modellt dolgozzunk ki – és ezt népszerűsítsük a tehetséges középiskolások és egyetemi hallgatók körében. A szintén több alprogramból álló sorozat eredményeinek összegzése a Kutató kerestetik című kötetünkben vált kézzelfoghatóvá. A projektről szóló részletes beszámoló itt olvasható.

2015-ben újabb pályázati programba kezdtünk a Nemzeti Tehetség Program támogatásával FEL! a Pro Scientia Aranyérmesekkel – Tudománnyal a FELelős társadalomért címmel, aminek lényege olyan tudományos ismeretterjesztő programok szervezése volt, amelyek a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását segítik elő. Társadalmi felelősségvállalás alatt ebben a kontextusban olyan tudatos és folyamatos gondolkodás- és szemléletmódot, erőfeszítést és tevékenységet értünk, melyben megnyilvánul az a tudat, hogy minden döntésünk és cselekedetünk hatással van környezetünkre, a társadalom tagjaira. A tudomány és a művészetek területén tevékenykedő tehetséges fiatalok vonatkozásában azt szeretnénk elérni, hogy tehetségüket ne tékozolják el, hanem azt szűkebb és tágabb környezetük javára fordítsák. Projektünk hat alprogramja más-más eszközökkel valósult meg, de alapvetően mindegyik a tudománynak az önmagáért és a jövő generációiért felelős társadalom létrejöttében való szerepére kívánt rávilágítani.

2016-ban szintén az NTP támogatásával valósítottuk meg a Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciáját (PSAK XIII.). Az erről szóló összegzés itt olvasható.