PSAK V. Sopron

2000. november 5-7.

 
A soproni konferencia házigazdája a Nyugat-Magyarországi Egyetem, főszervezője pedig Jánoska Ferenc volt.
Az előadások összefoglalóit tartalmazó programfüzet letölthető.
 
A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:
 
Érmes Előadás, poszter címe
Bajmócy Péter Érdekességek Magyarország településeinek demográfiájában
Bakó Tamás Béla Inverz szűrés és alkalmazásai
Balogh Judit „Fejlődés és visszafejlődés” – tendenciák az ügyvédi hivatás történetében
Barbarics Tamás Ferromágneses árnyékolás
Csiszár Csaba Városi közlekedésmenedzsment integrált telematikai rendszerrel
Csizmazia Norbert A harmadik személy javára szóló szerződés alkalmazási lehetőségei a modern magánjogban
Csorbai Attila Tojástermelés a kisüzemben, Somogy megyei példa alapján
Csukonyi Csilla Individualizmus és kollektivizmus: csoportkülönbségek egyetemisták körében
Delacasse Krisztina A perbeli képviselőtől a jogtudó ügyvédig
Domsa Zsófia Vizuális Tezaurusz
Dudás József Sejtek környezetének megváltozása – új felfogás a daganatkutatásban
Geretovszky Zsolt Lézerek szerepe integrált optikai gázérzékelők előállításában
Gocsál Ákos Na jó, de ki az a Horger Antal úr?
Győry Máté Lineáris megőrzési problémák, reflexivitás és Wigner híres unitér-antiunitér tétele
Hagymásy Zsuzsanna Az állkapocs alatti mirigyet beidegző paraszimpatikus neuron lokalizációja a nucleus salivatorius superiorban
Hanczár Gergely A számítógépes egér mozgásának grafológiai elemzése
Hegedűs Tamás Zoltán ABC transzporterek és PDZ fehérjék kölcsönhatásának vizsgálata
Horváth Márta Előrejelzés cenzorált adatokból
Imreh Csanád Online problémák megvásárolható erőforrásokkal
Jánoska Ferenc Zárttéri vadtenyésztés : jövő vagy zsákutca?
Jedlovszky Pál Lipid membránok szerkezetének vizsgálata számítógépes szimulációval
Joó Ervin A biorendszerekben rádiófrekvenciás terek hatására indukálódó áramok felhasználása az elektromágneses expozíció meghatározására
Király Réka Zsuzsa A veszélyeztetett gyermekek
Kiss Rita Csigolyaív szakadás és szakadás csúszással biomechanikája
Kóczán György Polimer gyógyszerhordozó molekulák kromatográfiás vizsgálata
Kolossa Sándor Magyar katonai közigazgatás bevezetése és működése a Délvidéken és Ukrajnában 1941-ben
Koppányi Szabolcs Miklós Az EU új távközlés-szabályozási koncepciója
Kora András Extend Your English - saját fejlesztésű multimédia CD-ROM alkalmazása a könyvtárosok és információmenedzserek nyelvi képzésében
Kothalawala, Dulana Saman Energetika és gyógyítás
Mecsi Beatrix Bodhidharma (Az első Zen pátriárka a képi ábrázolások tükrében)
Osztoics András Nitrifikáció vizsgálata nagyterhelésű eleveniszapos medencében
Padányi József Aknahelyzet a balkánon
Palotás Árpád Bence Falvastagság vizsgálata termovizió segítségével
Radics Kornélia Magyarország szélklímája, a szélenergia hasznosítása
Radnai Márton Kockázatkezelés: ahol a tudományágak találkoznak
Sahba Yaghmaee Maziar Fémek kohéziós energiájának lehetséges definíciói
Sahba Yaghmaee Maziar A Fe-Al-N, Fe-B-N és Fe-Al-N-B olvadék rendszerek termodinamikai modellezése
Schmikli Norbert A csíksomlyói misztériumdrámák eredetének vizsgálata
Sólymos Péter Hazai truncatellina fajok (puhatestűek) élőhely-preferenciájának vizsgálata a villányi-hegységben
Szabó Anita Kémiai szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségének vizsgálata a Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen
Szabó Pál Electrospray tömegspektrometria a fehérjék szerkezetfelderítésében
Till Szabolcs Péter A hivatásos szolgálati törvény elmúlt négy éve/eredmények és kudarcok
Veres Gábor Meg lehet-e olvasztani az atommagot?
Villányi József Jogorvoslat a párizsi parlament előtt a XIV-XV. században
Vinkó József Extragalaktikus szupernóvák
Vitai Miklós Társas alakzatok rendszerdinamikai modellje