PSAK III. Debrecen

1996. november 7-9.

 
A debreceni konferencia házigazdája a Debreceni Orvostudományi Egyetem, főszervezője pedig Saman Dulana Kothalawala volt. A konferencián összesen 46 előadás hangzott el.
 
A konferenciáról sajnos kevés írásos emlék maradt fenn, csupán az előadók és előadások alább olvasható névsora, illetve a programfüzet.
 
 
Érmes Előadás, poszter címe
Ács Géza Primer érzőidegsejtek aktivációja és deszenzitációja resiniferatoxin által
Ács Péter Protein kináz C kimérák készítése és felhasználása sejtbiológiani vizsgálatokban
Balázs Zoltán A hűségről
Balla István Az agykéregi mikrocirkuláció komplexitásának vizsgálata
Barbarics Tamás Elektromos porleválasztás áramának meghatározása
Braun Mihály Az üledék kémiai összetételének megváltozása sekély tavak feltöltődése során
Dinnyés András Petesejt mentés veszélyeztetett fajokból: új lehetőség a genetikai diverzitás megőrzésére
Dudás József A glükózaminoglikánok szerkezeti változásának lehetséges sejtmagi funkciója
Farkas Gábor Számítógépes adatbázisok és régi könyvek
Ferdinandy Péter A szívizom stressz toleranciája
Fuxreiter Mónika Xilóz-izomeraz vizsgálata röntgenkrisztallográfiával és molekulamodellezéssel
Gocsál Ákos A szocializáció szerepe a mutikultúrális pedagógiában
Hárs György Péter Analitikus szociálpszichológia - a "frankfurtiak" után
Jakab Zsuzsanna Epidermiológiai vizsgálatok gyermekkori rosszindulatú betegségekben
Jánoska Ferenc Madárközösségek diverzitása
Jedlovszky Pál Hidrogénkötéses folyadékok szerkezetének vizsgálata
Kása Csaba Az iskolák államosítása és a katolikus egyház
Kiséry András 18. századi Shakespeare
Kiss István Zalán Káosz szabályozása mesterséges neuronhálózattal
Kiss Rita Téglaszerkezetek megerősítése szálerősítéses műanyagokkal
Kóczán György Egy új flourofór, a 4-etoximetilén-2-[1]-naftil-5(4H)-oxazolon alkalmazása aminosavak, peptidek és fehérjék jelölésére
Kolossa Sándor A közigazgatás működése szükségállapot és a rendkívüli állapot idején
Kothalawala, Dulana Saman World Wide Web az anatómia oktatásában
Kovács Tibor Az Alzheimer-kór neuropathologiája a bulbus olfactoriusban
Kovács Zsolt A kloriddal szennyezett vasbeton szerkezetek rekonstrukciója (a realkalizáció, mint módszer alkalmazhatósági határa)
Matus Gábor Alföldi száraz legelők leromlása és regenerációja
Mucsi László Városökológiai vizsgálatrok műholdas távérzékeléses eszközökkel
Nagy László A szöveti transzglutamináz és retunoid apoptózis specifikus szabályozása
Nagy Péter EGH hatása az erbB2 homoasszociációra emlőtumor sejteken
Nagy Sándor Zoltán Oktatási módszertan és informatika
Nagy Tibor Egy új numerikus módszer Helmholtz-egyenlet megoldására
Osvay Károly Piros+zöld=kék, avagy optikai frekvenciakeverés lézerekkel
Panyi György A kálium csatornák C-típusú inaktivációjának mechanizmusa
Pénzes Zoltán Sertések fertőző bélgyulladását okozó coronavírus (TGEV) defektív RNS-ére alapozott, meghatározott tropizmussal rendelkező szövetspecifikus vektorok fejlesztése
Pintér Ákos Diofantoszi egyenletek: sikerek és kudarcok
Radnai Márton Bedöglik-e az Internet?
Reisch Róbert A sinus cavernosus microanatómiája
Rohács Tibor Az angiotensin II és a K+ hatása a mitokondriális NAD(P)H képződésére
Szabó Pál Tömegspektrometria a peptidkémiában
Szécsi Gábor Cselekvés és kommunikáció
Szittya György A gazdaspecificitást meghatározó virális gének jellemzése növényi vírusokban
Thimár Attila Ahogy tesszük, avagy gondolatok a textológia körül
Tóth Gergely Környezettudatos vállalatirányítás
Vereb György Modern mikroszkópos módszerek a sejtek jelátviteli folyamatainak vizsgálatában
Vukoszávlyev Zorán Dél-Magyarország szerb ortodox templomai
Weisz Ferenc Martingálok és Fourier-analízis

 

 

 

Letölthető fájlok