PSAK IV. Szeged

1998. november 6-7.

 
A szegedi konferencia házigazdája a szegedi József Attila Tudományegyetem, főszervezője pedig Osvay Károly volt. A konferencia egy időben zajlott a Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasok II. konferenciájával.
 
A konferencia megnyitójának, valamint a tudományos-közéleti kerekasztalnak a szövege megtekinthető. Letölthető emellett az előadások összefoglalóit tartalmazó programfüzet is.

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:

 
Érmes Előadás, poszter címe
Babcsán Norbert A kristályosítási folyamat nyomonkövetése szilárd-olvadék határfelület megjelölésével BiSb ötvözeten
Bajmócy Péter Szuburbanizáció a mai Magyarországon
Balázs Zoltán Morálfilozófiai irányzatok az ezredfordulón
Balogh Judit Magánjog és törvénykönyv a XIX. század végi Magyarországon
Bánáti Diána Élelmiszer-biztonság és minőségbiztosítás – kihívások és feladatok az EU-csatlakozás kapcsán
Barbarics Tamás Porleválasztók térszámítása
Darvas Zsolt Hamis korreláció a sávos árfolyam-modellek empirikus alkalma­ásában: az eltolódással igazítás módszerének tesztelése
Delacasse Krisztina Az ügyvédség történeti előképei
Dudás József Kommunikáció daganatok és környezetük között
Espák Gabriella Az ausztrál őslakók földjogai
Farkas Gábor A régi könyvek és olvasóik
Fodor Éva A valencia-elmélet alkalmazhatósága az anyanyelvtanításban
Geretovszky Zsolt Palládium-acetát vékonyrétegek 222nm-es excimer lámpával előidézett bomlásának kinetikai vizsgálata
Gocsál Ákos Időskorúak beszédének fonetikai jellegzetességei
H. Tóth Tibor Napjaink magyar nyelvének divatos-modoros kifejezésmódjairól
Hegedűs Tamás Zoltán Emberi multidrog-rezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata
Horváth Márta A visszahelyettesítéses hibabecslő aszimptotikus normalitásáról
Ikits Milán Gépészeti CAD modell prototípusának kifejlesztése virtuális valóság használatával
Jakab Zsuzsanna Epidemiológiai vizsgálatok gyermekkori rosszindulatú beteg­ségekben
Jánoska Ferenc Kisemlős-adatok a Fertő-Hanság Nemzeti Park területéről
Jedlovszky Pál A víz hidrogénkötéses szerkezetének változása szobahőmérsék­lettől a kritikus pontig
Jelasity Márk Számítógépes evolúció
Kóczán György Egy új amino védőcsoport ciklopeptidek és védett peptidfragmensek szintézisében: ciklohexil-oxi-karbonil-csoport
Kolossa Sándor A polgári-katonai együttműködés
Krámer Tamás Számítógépes méréselemzés és modellezés felszíni vizekben
Mendler Luca Differenciációs markerek a harántcsíkolt izom regenerációjában
Mucsi László Területhasznosítás-változás vizsgálata távérzékeléssel az agrár kárpótlás hatása Magyarországon a 90-es években
Németh Csaba Eszköztelen emlékezet? A XII. Század és az ars memorić
Németh Károly A maar\diatréma vulkanizmus jellegzetességei a Bakony- Balatonfelvidék Vulkáni Területen
Osvay Károly TeWaTi - fizika ultrarövid lézerimpulzusokkal
Padányi József A mostari “ÖREG”-híd köveinek kiemelése a Neretvából
Pálfi György Spondylitis ankylopoetica paleopatológiai esetei dél-magyarországi embertani szériákban
Palotás Árpád Bence A korom morfológiája
Pete László Habemus papam! IX. Pius megválasztása
Péter Mária Királis aminoalkoholok enzimes rezolválása
Pintér Ákos Diofantoszi egyenletek
Radics Kornélia Szélprofil illesztés a kinyerhető szélenergia becslésére
Szabó Pál Electrospray tömegspektrometria a fehérjék szerkezetfelderítésében
Szatmári Alexandra Senki többet? Harmadszor!
Szmolenszky Ágnes Humán b2 receptor elleni konformációs ellenanyag termelése
Till Szabolcs Péter Alapjogok és honvédség
Tóth Gergely A környezettudatos vállalatirányítás fogalma és eszközei
Török Gábor Miért bukott meg? Az átmenet elméletei és magyar valósága
Vinkó József Csillagászat a József Attila Tudományegyetemen
Vukoszávlyev Zorán Magyarországi szerb ortodox templomok a XVIII-XIX. Században