PSAK VII. Gödöllő

2004. november 26-28.

A gödöllői konferencia méltó folytatása volt a Társaság hagyományos konferenciáinak. A megnyitón beszédet mondott Gémesi György, Gödöllő polgármestere, Hornok László, a Szent István Egyetem rektorhelyettese, Szendrő Péter, az OTDT elnöke és egyben a konferencia fővédnöke, és Radnai Márton, a Társaság elnöke. A megnyitót követően Csurgay Árpád akadémikus "Nanoméretek az információ-technológiában" című előadását hallgattuk meg.
 
Az eseményen hosszú kihagyás után megjelent a Társaság több volt elnöke, Dinnyés András és Osvay Károly is. Mindketten nagyon sikeres plenáris előadásokat tartottak, melyeket a fiatal (és idősebb) érmesek nagy érdeklődéssel hallgattak végig.
 
A konferencia szekcióelnökei ezúttal döntően idősebb érmesek voltak, kivéve Radnai Gyulát, aki rövid előadást is tartott Teller Ede gyermekkori éveiről.
 
Tekintse meg a konferencia fotóalbumát!
 
A gödöllõi konferenciával kapcsolatos letölthető anyagok:
 
 
 
 
A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:
 
Érmes Előadás, poszter címe
Biczó Veronika Édes kísértés – a csokoládé
Bujdosó Ildikó Üvegtömbök - az építészeti üveg újszerű alkalmazásai
Csíky Balázs A helytörténetírás szerepe a XXI. Században
Korsósné Delacasse Krisztina Az ügyvédek megítélése napjainkban
Dinnyés András Orvosi modell állatok előállítása klónozással
Dudás József Érdekes új módszerek a májbetegségek kutatásában
Falusi Eszter A vízi vegetáció vizsgálata az Európai Unió Víz Keretirányelvének tükrében
Garab Edit Anna Az információfeldolgozás korai szakaszának elektrofiziológiai vizsgálata schizofren betegcsoportban
Hanczár Gergely A számítógépes egér kezelésének vizsgálati módszertana, és gyakorlati felhasználási területei
Holló Gabriella A szarvasmarha vágóértékének becslése keresztmetszeti képalkotó (CT, MR) eljárások alkalmazásával
Imreh Csanád Hálózati folyamatok szintézise
Jedlovszky Pál A víz anomális tulajdonságainak értelmezése számítógépes szimulációval
Kántor Raimund A munkaügyi konfliktusok kezelése
Kovács István A Pannon-medence tercier szerkezetalakulása az újabb földtani ismeretek tükrében
Mecsi Beatrix Archaizmus és reneszánsz a középkori kínai művészetben
Medgyesy-Schmikli Norbert A 17-18. századi magyarországi iskolai színlapok kutatásának első eredményei
Mészáros György Kultúra és pedagógia „alulnézetben”: ifjúsági szubkultúrák
Osvay Károly A részecskegyorsítók alkonya, avagy új eredmények nagy intenzitású lézerekkel
Pethő Eszter A "Homo economicus"-on túl
Radnai Márton A gyógyszerkutatás szabályozása – az innováció kerékkötője?
Rőszer Tamás A neuronális nitrogén-monoxid szintézis követése és modulálása ideghálózatokban
Sipőcz Brigitta A Naprendszer kis égitestjei
Sólymos Péter Szárazföldi csigák térbeli terjedésének modellezése
Szabó Pál A képzett szakemberek helye a műszeres analitikában
Szatmári Alexandra Pénzügyi teljesítmény értékelése, Befektetési alapok - esettanulmány
Szele Bálint A Shakespeare-fordítás korszakai Magyarországon
Vukoszávlyev Zorán A kicsi szakrális – kápolnák az ezredfordulón
A védett fájlok letöltéséhez kérjük jelentkezzen be.