PSAK VI. Miskolc

2003. november 28-30.

A miskolci konferencián 30 előadást tartottak meg az Aranyérmesek. Az előadásokon és a szabadprogramokon készült fényképek, valamint az előadások összefoglalói megtalálhatóak a honlapunkon.

Letölthetõ ezek mellett a miskolci konferenciakiadvány és tagok számára a miskolci közgyűlés jegyzőkönyve is.

 
A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:
 
Érmes Előadás, poszter címe
Bai Péter Poli(ADP-ribóz) glikohidroláz szerepe A549 sejtek oxidatív stresszérzékenységében
Bakó Tamás Béla Filmhang restaurálás: a nemlineáris kompenzálás egy gyakorlati alkalmazása
Balogh Judit Történelmi tapasztalatok és a magánjog rekodifikációja - avagy mit adhat a jogtörténet napjaink jogalkotásához
Barbarics Tamás Szenzorok együttműködése neurális hálózattal
Bujdosó Ildikó Fény és anyag - Fotografikus látásmód a kortárs építészetben
Csíky Balázs Az első felekezeti egyetemi diákegyesület a Budapesti Tudományegyetemen (A Szent Imre Körtörténete)
Csiszár Csaba Az integrált intelligens utasinformatikai rendszer modellje
Csukás Csongor A társadalmi bizalom mérésének lehetőségei
Korsósné Delacasse Krisztina Ügyvédek a zalaegerszegi büntető törvényszék előtt 1929-1934
Falusi Eszter A makrophyta vegetáció hosszútávú felmérése Kohler-módszerrel a Friedberger Au vízfolyásaiban
Garab Edit Anna Pacman-nel definiált illuzórikus kontúrok kiváltotta egy-sejt válaszok rhesus majom inferiotemporalis agykérgében
Gereben Balázs A pajzsmirigyhormon aktiváció molekuláris szabályozása
Hanczár Gergely Informatika Oktatás - Hova Tovább
Imreh Csanád A k-szerver probléma
Juhász Viktor A rugalmas gyártórendszerek művelettípuson alapuló kapacitáselemzésének egyszerűsítése
Kälbli Katalin Mozgások, sportmozgások a terápia és a teljesítménynövelés szolgálatában
Kolossa Sándor Mi is ez a CIMIC?
Kovács Tamás A társadalmi bizalom mérésének lehetőségei
Mecsi Beatrix Halhatatlanok-e a buddhista arhátok?
Pethő Eszter Közgazdász szemmel a logikai pozitivizmusról
Radnai Márton Vezessük be újra a hídpénzt!
Sólymos Péter Ritkaság, fajgazdagság és forró pontok a hazai csiga-faunában
Szabari Miklós Gábor Összefüggések bikasperma in vitro funkcionális minősítési tesztjei között
Szalai Róbert Bifurkációk és káosz a nagysebességű marási folyamatban
Szatmári Alexandra Az Európai Unió döntési mechanizmusa és szavazati struktúrája
Szele Bálint Jean Monnet és a „Nagy Háború”
Sztáray Bálint Fémorganikus vegyületek vizsgálata fotoelektron-spektroszkópiával és fotoelektron-fotoion koincidenciaspektroszkópiával
Vámos Eszter Panna Végstádiumú vesebetegek transzplantációval kapcsolatos attitűdjének vizsgálata
Villányi József A számítástechnikai bűnözés elleni fellépés büntetőjogi eszközei – avagy hogyan irtsunk férget a Büntető Törvénykönyvvel?
Vukoszávlyev Zorán Templomépítészet Magyarországon az ezredfordulón
A védett fájlok letöltéséhez kérjük jelentkezzen be.