Az alakrajz középfokú oktatásmódszertanának változásai 1778-tól napjainkig

Szabó Franciska

Miért nem lehetett portrét rajzolni a 18. századi ácssegédjének? Miért nem kapott iskolánk minta rajzokat Bécsből? Mióta alkalmaznak élő modellt a rajzoktatásban? Kell-e művészeti anatómiát tanulni a mai művészeti szakokon tanuló középiskolásoknak?

Előadásomban igyekszem összefoglalni a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában folytatott oktatásmódszertani kutatásaim eddigi eredményeit. Kutatásom gerincét a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium archívumában található anyag feldolgozása alkotja: ez a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény. A Gyűjtemény összesen hét egysége közül forrásértékű számomra a grafikai gyűjtemény (kb. 12.000 eredeti rajz), a fotográfiai gyűjtemény, a könyvtári anyag, gipszminta gyűjtemény és nem utolsó sorban az 1783-as eredeti iratokat is tartalmazó irattári anyag. Ezek segítségével illusztrálom, hogy hogyan változott meg a középfokú rajzoktatással szembeni igény, és hogyan alakult az évszázadok során az emberi test művészi ábrázolásának oktatása.