Kénhidrogén által vezérelt jelátviteli folyamatok molekuláris mechanizmusai

Bogdándi Virág
PhD hallgató, PTE-ÁOK Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola/Országos Onkológiai Intézet

Doktori kutatásom a kénhidrogén (H2S) által vezérelt jelátviteli folyamatok molekuláris mechanizmusaira irányul. Hosszú ideig a kénhidrogén csupán toxicitásáról volt ismert, mára azonban már elfogadott a fiziológiás folyamatokban betöltött szabályozó szerepe, melynek tanulmányozása dinamikusan fejlődő kutatási területté vált. Sajnálatos módon a megjelent közlemények tanulmányozásakor sokszor ellentmondásokba ütközhetünk, amelynek oka a biológiai hatás kiváltásáért felelős molekuláris mechanizmusok tisztázatlansága. Kutatócsoportunk a kénhidrogén által kiváltott biokémiai reakciókat a következő szempontok szerint tanulmányozza:
• Tiol–fehérjék működésének vezérlése és oxidatív stressz elleni védelme perszulfid funkciós csoportok keletkezésén keresztül
• Metalloenzimek funkcióinak vezérlése
• A szulfid és nitrogén–monoxid által vezérelt jelátviteli utak összefonódása
Kutatásom főként a hidrogén–szulfid és a nitrogén–monoxid által vezérelt jelátviteli utak összefonódására irányul. Irodalmi eredmények alapján ismert, hogy a két részecske kölcsönhatása egy kooperatív vérnyomásszabályozó aktivitást eredményez, amely a kutatások alapján gyorsabbnak és kifejezettebbnek bizonyult, mint az NO-donor molekulák hatása. A kísérleti eredmények alapján ez a vazorelaxáns aktivitás a H2S és NO reakciójában keletkező nitrozoperszulfid (HSSNO) jelenlétéhez rendelhető. Kísérleteim során kétféle módszerrel is igazoltam, hogy a HSSNO jelenléte késleltetett perszulfidképződéshez vezet szabad tiolcsoportot tartalmazó fehérjéken, illetve intakt sejtes rendszerekben is. Ez a poszttranszlációs módosítás nem csekély jelentőségű, ugyanis enzimek esetében egy ilyen jellegű módosítás az enzimatikus aktivitás erősítéséhez, vagy éppen gátlásához vezethet. Az említett kísérletek mellett a PTE–ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetében egy együttműködés keretében vizsgáljuk a nitrozoperszulfid TRPA1 receptorokra kifejtett hatását, amely az eddigi eredmények alapján ígéretes projektnek bizonyul.

Képek