Egyéni stratégiák polgárháborús környezetben

Király Péter

Az elmúlt két évben az európai, illetve a magyar közbeszédben és politika napirendben kiemelkedő helyet foglaló menekültválság/migrációs válság kapcsán kiemelt figyelem fordult a nemzetközi migráció, de különösen a fegyveres konfliktusok sújtotta övezetekből érkező migráció iránt. Eme diskurzus egyik vetületeként hasonlóan kiemelt figyelem övezi a radikalizáció, valamint potenciális terrorista rekrutáció kérdéskörét is. Ugyanakkor a média által formált közgondolkodásban kevesebb figyelem övezi azt a tényt, hogy még olyan nagyarányú migrációs hullámot indító konfliktusok esetén, mint a szíriai polgárháború, az otthonukat elhagyók jelentős része az országon belül marad, illetve másik jelentős részük a politikai - gazdasági helyzet ellenére is otthonában marad. A belső fegyveres konfliktusok mikro- és makroszintű kutatását összekapcsolni szándékozó kutatási irányzat az elmúlt években fordult a korábban egyszerű kombattáns/elszenvedő civil dichotómiában való értelmezéstől a hasonló konfliktusokban jelenlevő egyéni túlélési és érvényesülési stratégiák vizsgálata felé. Az előadás egy jelenleg még kezdeti fázisban levő kutatás keretében röviden, történeti és jelenkori példákkal ismertetve mutatja be a naprakész szakirodalomban ismert "civil" túlélési stratégiák sokrétűségét egy konfliktusövezetben a meneküléstől kezdve a fegyveres semlegességen és önálló szervezetalakításon keresztül a létező csoportokhoz való csatlakozással bezárólag.