PSAK XVI. Szeged 2022 – előadások

 

Szabó Beáta
egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézet

 

Lükő Gabriella
doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

 

Huszthy Bálint

Korsósné Delacasse Krisztina
adjunktus, PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék

dr. László Balázs

 

Jedlovszky-Hajdú Angéla

Oldalak