Független és nem független vállalkozások a versenyjogban

Csitei Béla

A versenyjog alanyi hatálya a vállalkozásokra mint gazdasági tevékenységet folytató – valamely piacon árut vagy szolgáltatást kínáló – entitásokra terjed ki. A vállalkozás versenyjogi fogalma funkcionális megközelítést igényel: nem a jogi forma bír jelentőséggel, hanem az, hogy mi tartozik egy döntési centrum alá, azaz mi alkot egy gazdasági egységet, vállalkozáscsoportot. A gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek szintén vállalkozásnak minősülnek.

Az előadás célja, hogy bemutassam a vállalkozás versenyjogi fogalmának általános ismérveit, majd ezt követően kitekintéssel éljek arra, hogy mennyiben beszélhetünk független vállalkozásokról, ha a magánszemély vállalkozások egymás rokonai. A probléma jelentőségét az adja, hogy a vállalkozások függőségének vagy függetlenségének kérdése döntő jelentőséggel bír a versenyjogi tényállások értékelése során: egyrészt nem független vállalkozások között nem jöhet létre versenykorlátozó megállapodás, másrészt a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és a fúziókontroll is a teljes vállalkozáscsoport piaci erejét vizsgálja, értékeli.