Gondolatmorzsák szülőknek….

Szabó Beáta
egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézet

A szülői lét változásokkal teli, intenzív önismereti folyamatnak tekinthető, mely során rendszeresen megannyi kérdéssel találjuk szembe magunkat. Az előadásnak nem feltétlenül célja ezen kérdések számának csökkentése, viszont ismeretterjesztő, vagy gondolatébresztő jelleggel szeretne bemutatni és összevetni néhány pszichológiai teóriát, melyek az életünket végig kísérő, alapvető emberi szükségleteinket taglalják. Alfred Adler és Jeffrey Young megállapításaihoz kapcsolódva a gyermeki szükségletek kielégítésére irányuló szülői feladatokat, a rájuk épülő főbb nevelési elveket vennénk sorra röviden, kitérve a pozitív, az „elég jó”, valamint a kevésbé kielégítő, maladaptív kimenetelekre, illetve a transzgenerációs örökségben betöltött szerepükre.