Kísérlet a középkori magyar sörök felélesztésére

Dr. Pelles Márton

Az elmúlt évtized kutatásai párhuzamosan a modern magyar kisüzemi sörfőzés forradalmával rávilágítottak arra, hogy a sör fogalma sokkal tágabb és gazdagabb annál a sárga kicsit keserű alkoholos italnál, amire elsőként asszociálunk. A középkori magyarország sörnagyhatalom volt egészen a török háborúkig, mely után már német vezetés alatt, a német elvárásoknak megfelelően alakult át az iparág. Dreher Antal is már, mint a modern nagyüzemi sörfőzés meghatározó szakembere települt Magyarországra. Előadásomban bemutatom ezt az ezer éves magyar sörtörténelmet röviden.

Képek