Reklámok és figyelmeztető üzenetek hatása a szerencsejáték fogyasztási szándékra

Hörömpöli Ádám

Háttér: Korábbi kutatások alapján főként a gyors, egyszerű és mindenki számára elérhető meggazdagodás ígéretével csábítanak a szerencsejáték reklámok. Miközben a szerencsejáték veszélyeire kevés és nem annyira hatékony figyelmeztető üzeneteket találhatunk.

Vizsgálatunk célja az volt, hogy kiderítsük, hogy ezek az eredmények összefüggésbe hozhatóak-e a problémás-szerencsejáték használat mértékével. Továbbá teszteltük, hogy egy jól megtervezett figyelmeztető üzenet (pl. pozitív átkeretezést használó) képes-e a reklámok szerencsejáték vásárlási szándékot csökkenteni.

Módszer: vizsgálatunkban résztvevő 657 szerencsejátékot már játszó személy (18-83 év közötti, 463 nő) adatát elemeztük. A résztvevőket random három csoportba soroltuk: (1) kemény munkával szerzett vagyonosokról szóló cikket olvastak, (2) szerencsejátékkal meggazdagodókról szóló cikket olvastak vagy a (3) kontroll csoportba kerülve nem olvastak cikket. A cikket olvasók a cikk mellett a hirdető sávban véletlenszerűen reklámot, figyelmeztető üzenetet vagy reklámblokkoló kikapcsolását kérő üzenetet láthattak. A kérdőívcsomagban a problémás szerencsejáték-használat mértékét a Szerencsejáték Probléma Súlyossága Kérdőívvel (PGSI) mértük a múltbéli szerencsejáték-fogyasztás, a szerencsejáték vásárlási szándék mellett.

Eredmények: a kéttényezős varianciaanalízist (two-way ANOVA) alkalmazva nem találtunk szignifikáns főhatást, csak a cikkek típusa alapján ((F(1, 648)=6.040 p=.014 ηp2=.009). A post-hoc elemzés kimutatta, hogy a kemény munkával vagyont szerzőkről olvasók szerencsejáték fogyasztási szándéka alacsonyabb volt, mint a másik két csoportban (p<.014)

Diszkusszió: sem a hirdetősávban lévő ingereknek, sem pedig a szerencsejátékot népszerűsítű cikknek nem volt hatása a szerencsejáték fogyasztási szándékot tekintve. Ez lehet azért, mert a korábbi kutatásokban többször megjelenő ingert alkalmaztak. Továbbá a korábbi eredmények mintájával szemben a mi kutatásunkban főként problémás szerencsejáték- használatban nem érintett személyek vettek részt. A minta limitációját is figyelembe véve érdemes a hatást kiváltó cikk preventív felhasználhatóságát és a meglévő eredményeket problémás szerencsejáték-használatban érintett mintán is megvizsgálni.