Hálózatok és/vagy jogtudomány?

Auer Ádám

A tudományos diskurzus bővelkedik a transz-, interdiszciplináris kutatások ösztönzésével létrejött eredményekkel. Az előadás is olyan területet jár körül, amely két tudományterület, tudományág eredményeit és módszereit használja, szintetizálja. Milyen eredmények születhetnek a jogtudományban a hálózattudományi eszköztár alkalmazásával? Elsősorban a hosszabb távú tendenciák jogtudományi értékelésének alátámasztásához pontos, empirikus adatokat tud szolgáltatni. Olyan érveket és tendenciákat is be tud mutatni, ami a jogászi "szabad" szemmel nem felismerhető. A bírói jogalkalmazás két területéről mutatok be olyan példákat, amelyek unikális eredményeket mutatnak be a hálózattudományi módszertan alkalmazásával készült kutatásokról. Ízelítő: milyen alapjogokra érdemes hivatkozni egy alkotmánybírósági eljárásban panaszosként, hogy sikerrel járjon az indítvány? Milyen korszakai voltak az Alkotmánybíróság eddigi működésének a határozatok idézési hálózatát elemezve? Mekkora adatmennyiség és milyen kihívást jelent a gyakorló jogászokra a korlátozott precedensrendszer bevezetése, avagy eljött a precedenseket kutató ügyvédjelöltek éjszakai munkájának korszaka?