Fordított tanterem a közgazdasági képzésben

Udvari Beáta

A Z generáció tagjai napjainkban már egyetemen tanulnak, és a felsőoktatásban oktatóknak kihívást jelent a Z generáció elvárásainak megfelelni a digitális készségek tekintetében, és abban, hogy a munkaerőpiac által megkövetelt megfelelő eszközökkel és tudással lássák el őket (Lawter - Garnjost 2021). A fordított tanterem megfelelő módszer lehet arra, hogy reagáljanak ezekre az igényekre és elvárásokra. A fordított tanteremben az oktató mentorként van jelen, és a hallgatók az elméletet előre átnézve érkeznek az órára. Ezáltal a kontaktórák sokkal gyakorlatorientáltabbak, interaktívak tudni lenni. A szakirodalomban található eredmények szerint a fordított osztálytermek növelték a tanulók elkötelezettségét, erősítették a csoportmunka készségeket, és lehetővé tettek osztálytermi viták megvalósítását.
E kutatásban azt vizsgálom, hogy a fordított tanterem mint oktatásmódszertani eszköz hogyan használható közgazdasági képzésen. A kérdés megválaszolásához a saját kurzusaimon, pilot jelleggel megvalósított fordított tanterem módszer tapasztalatait és eredményeit összegzem. A 2021/2022 tanévben négy kurzusomon is kipróbáltam, magyar és külföldi, főként BSc-n tanuló hallgatókkal. Így a tapasztalatok összegzésével betekintést nyerhetünk abba, hogy a közgazdasági képzésben hogyan és milyen eredményességgel használható ez a módszer.