Fehérállományi mikrovérzések jelentősége a diffúz axonsérülés diagnosztikájában

Dr. Környei Bálint Soma

Bevezetés: A koponyasérülés (TBI) fejlett országokban vezető halálok, gyakori pathológiai komponense a diffúz axonsérülés (DAI) spekturmbetegség, súlyos, maradandó károsodásokért, vegetatív állapotért is felelőssé tehető. A klinikumban jelenleg csak indirekt jelei, mint a fehérállományi mikrovérzések (traumatic microbleed –TMB) detektálása megoldott (SWI MRI), a fehérállomány mikrostruktúrájának csoportszintű analízisét a diffúziós tenzor (DTI) MRI teszi lehetővé. Kutatásaink céljai a TMB és nem traumás mikrovérzések (nTMB) kialakulásának lokális és agypálya-szintű hatásainak, valamint a DTI-vel feltárt elváltozások neuropszichológiai összefüggéseinek vizsgálata volt.

Módszer: 35 TMB; 7 nTMB és 5 repetitív, enyhe TBI (rmTBI) betegünk összesen 602 tractusának diffúziós paramétereit vetettük össze 22, átlagéletkorra egyeztetett kontroll alany identikus tractusaiéval. 184 nTMB és 192 TMB perilézionáris fehérállomány mikrostrukturáját vizsgáltuk egy kutatócsoportunk által fejlesztett FSL FMRIB (Oxford) alapú szoftver segítségével. rmTBI és korra-nemre egyeztetett kontroll párjaikat komplex neuropszichológiai vizsgálatnak vetettük alá.

Eredmények: Perilézionárisan, az ellenoldalhoz képest szignifikáns diffúziós eltérések voltak kimutathatók mind a TMBk, mind az nTMBk körüli fehérállományban, ezek azonban egymástól eltértek, peri-TMB tendenciózus AD emelkedés volt kimutatható. Tractus szinten kontrolokhoz viszonyítva szignifikáns diffúziós eltéréseket tapasztaltunk mind TMB pozitív és az ellenoldali, identikus tractusokban melyek egymástól szignifikánsan nem tértek el. Ezzel szemben az nTMB pozitív és ellenoldali identikus tractusok a kontrolloktól szignifikánsan nem tértek el, köztük szignifikáns különbség volt kimutatható. Szignifikáns, csoport szintű diffúziós eltérések voltak megfigyelhetők rmTMB betegeinkben bilatereálisan a mentalizációban is résztvevő radiatio thalami anteriorban. Ezzel egybehangzó szignifikáns mentalizációs (Faux-pas teszt) és verbális munkamemória (Rey Auditoros Verbális Tanulási Teszt –RAVLT) deficit volt kimutatható.

Konklúzió: Eredményeink felhívják a figyelmet, hogy a DAI kapcsolt TMBk és nTMBk elkülöníthetők, a TMBk tractus szinten egyértelmű sérülést jeleznek, mely tractus szintű serülések neuropszichológiai módszerekkel is igazolhatók.

Képek