A szőlő levelének és termésének mikobiótájának változása paraffinolajjal történő permetezések függvényében

Pálfi Xénia
tudományos segédmunkatárs; Eszterházy Károly Egyetem, Kutatási és Fejlesztési Központ, Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger

A szőlő mikrobiális populációja baktériumok, oomikóták (szőlő peronoszpóra) és valódi gombák (pl. parazita fonalas gombák, élesztők) összességéből áll. A mikrobiális közösség egyensúlyára sok tényező hathat, közvetve a fungicidek alkalmazása is. Utóbbi közvetlenül hozzájárul a fungicid rezisztens törzsek kialakulásához, amely növekvő problémát okoz a növényvédelemben. Ezen problémák elkerülése érdekében napjainkban nagy hangsúlyt kapott a környezetkímélő alternatívát nyújtó permetezőszerek vizsgálata.
Kutatásunkban egy potenciálisan alternatív, fungicid és zooicid hatású permetezőanyag, a paraffinolaj hatását vizsgáltuk két különböző évjáratban. Célunk a Chardonnay és Kékfrankos szőlőfajták leveleinek és bogyóinak mikobiótájára gyakorolt hatásának felmérése volt: vizsgált paraméterek a fonalas gombák és élesztők CFU értékei, valamint a kétféle populáció egymáshoz viszonyított aránya.
A 2014-es extrém csapadékos és átlagosnál hűvösebb év eredményei alapján csökkent a gombafertőzöttségre érzékeny termésű Chardonnay fajta bogyóin a káros fonalas gombák mennyisége és aránya. A vastagabb bogyóhéjú Kékfrankos fajta fonalas gomba populációjának esetében az előbbi hatás nem állt fent. Lehetséges, hogy ennél a fajtánál a viaszréteg abszorbeálhatja a paraffinolajat. A kontroll (üzemi) növényvédelmi kezelés negatívan, míg a paraffinolaj inkább nem befolyásolta a vizsgált szőlőfajták élesztőpopulációját. Ahol az utóbbi kezelés fonalas gombákkal szembeni szelektív hatása érvényesült, ott a szőlőbogyó élesztőszáma növekedett. 2015-ben a fonalas gombák és élesztők aránya kiegyensúlyozott volt; nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést egyik kezelésnél és szőlőfajtánál sem, köszönhetően a 2015-ös évjárat szaprofiton fonalas gombákra gyakorolt kedvezőtlen hatásának. Fontos megjegyezni, hogy a mérsékelt égövi klímaváltozás - különösen az évi csapadékeloszlás és -mennyiség extrémitása, hőmérsékletingadozás - függvényében a fitopatogén fonalas gombák jelenléte a mezőgazdaságban jól láthatóan növekedik és várhatóan növekedni is fog.
Összegezve a kísérlet tapasztalatait elmondható, hogy a paraffinolaj ígéretes lehet a szőlő káros fonalas gomba populációjának környezetkímélő szabályozásában.

Képek

Hozzászólások

:)