Mitől félnek a tűzoltók? – Egy kognitív vizuális kereséses vizsgálat a félelem-detekció nyomában

Zsidó András Norbert

Előzetes kísérletes és klinikai eredmények megerősítik a feltételezést, miszerint az emberek, az evolúció során szert tettek egy „félelem-modulra”. Feltételezik, hogy ez a modul felelős az olyan életre veszélyes ingerek feldolgozásáért, melyek az evolúció során jelen voltak (pl. kígyó), valamint a gyors, és automatikus válaszok kivitelezéséért, melyek segítségével elkerülhetők a súlyos következmények. Ugyanakkor régóta vita tárgyát képezi, hogy vajon ez a modul felelős-e a modern fenyegető ingerek (pl. pisztoly) feldolgozásáért és a rá adott reakció tervezéséért, kivitelezéséért.
Előadásomban a probléma egy új megközelítését mutatom be. Huszonkét főből álló speciális mintát toboroztunk: tűzoltókat, a Baranya Megyei Katasztrófavédelemi Szervezet munkatársait.
Egy vizuális keresési feladat során több semleges inger (evolúciós és modern) között kellett megkeresniük egy-egy fenyegető képet (evolúciósan ősit és modernet egyaránt).
Az eredményeink azt mutatják, hogy a tűzoltók gyorsabban megtalálják a modern fenyegető ingereket, mint az ősit. Továbbá, amikor a célpont evolúciós relevanciával rendelkezett, gyorsabban találták meg hasonlóan evolúciósan releváns elterelő ingerek között, mint modernek között. Amikor a célpont modern volt, gyorsabban megtalálták, ha kevesebb képet mutattunk be egyszerre; azonban az ősi célpontokhoz hasonlóan gyorsabban vették észre azokat ősi elterelő ingerek között.
Az eredményeink támogatják azt az elképzelést, miszerint a felelem-modul felelős mind az ősi, mind az evolúciós ingerek feldolgozásáért. Ezen felül, feltételezzük, hogy a megelőző tapasztalatok, és a kontextus is fontos faktorok, melyek befolyásolják, hogy melyiknek van elsőbbsége.

Képek