Kérdő- és felkiáltójelek a gazdasági társaságok szabályozásában

Auer Ádám
egyetemi adjunktus - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet

A magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) Jogi személy Könyve visszatért a korábbi kereskedelmi jogi szabályozási módszeréhez. A Ptk. 3:4. § szerint ugyanis a tagok bizonyos esetekben a létesítő okiratban eltérhetnek a Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. Természetesen a törvény felállítja azokat az általános korlátokat is, melyek az eltérés lehetőségét kizárják, de ez nem változtat azon, hogy a Ptk. főszabályként deklarálja a törvénytől eltérés lehetőségét. Mind a gyakorlat, mind a tudományos élet képviselői között éles vitát váltott ki ez a koncepcionális változás. Társaságalapítás, a társaság döntéshozatala, szervezetrendszerének működési mechanizmusai, a tagsági jogviszony tartalma. Ezek a főbb területek, melyeken már gyakorlati példák mutatják, hogy milyen előnyökkel, vagy hátrányokkal jár a fenti főszabály. Az előadásomban olyan szempontokat vizsgálok meg, melyek segítenek abban, hogy állást foglaljunk a szabályozási technika bevezetésének helyességét illetően.