A jövő kompetenciái

Jávorka Brigitta

A számítógépek jelenléte a mindennapjainkban rengeteg új lehetőséget biztosít számunkra, azonban legalább ugyanennyi új elvárást is támaszt. Fokozatosan kerülnek különböző kutatások célkeresztjébe azok az új kompetenciák, amelyek a digitális világ velejárói. A digitális írástudás és analfabetizmus, a digitális bennszülöttek és bevándorlók kifejezések bizonyára mindenki számára ismerős, de elég sok helyen felbukkan a kritikus gondolkodás, az információs műveltség és a személyes információszervezés kérdése is.

Előadásom célja egy átfogó kép alkotása, amely során gyakorlati példákon keresztül ismertetem és hasonlítom össze a tématerület különböző fogalmait, illetve a kompetenciákkal kapcsolatos mérési módszereket, fontosabb hazai és külföldi kutatásokat.

Külön figyelmet szentelnék a főleg délkelet-ázsiai digitális intelligencia (DQ) projektre, amely csak mostanában kezdi bevezetni ezt az összetett fogalmat a köz- és digitális oktatás gondolkodásába. Ez a modell teljesen más megközelítéssel dolgozik, mint az Európában megszokottak, a tudás és ismeretek mellett a digitális képességeket olyan emberi értékekből gyökerezteti, mint a tisztelet, tisztesség, az empátia és a megfontoltság.

A magyar kormány a 2014-2020-as ciklusra szóló Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában lefektette, hogy cél 40% alá csökkenteni a felnőtt lakosság körében a digitális írástudatlanok arányát. Az Eurostat jelentése alapján pedig az EU27-ek polgárai között a 24 éven alattiak és felettiek közötti generációs rés miatt komoly különbségek tapasztalhatók a digitális kompetenciák területén. A témában való tisztánlátás tehát igencsak sürgető, az új szemléletmódok pedig új, talán sikeresebb megoldásokat szülhetnek.

Képek