Igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés környezeti ügyekben

Váradi Ágnes (tudományos munkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet)

A nemzetközi környezetvédelmi vonatkozású ügyek fontos kérdése az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, különösen az Aarhusi egyezmény harmadik pillérére tekintettel. Olyan kérdésről van szó, amely szorosan összefügg a nem-kormányzati szervezetek igényérvényesítésének hatékonyságával valamint a környezetvédelem szintjének fenntartásához fűződő társadalmi igénnyel, és ezekhez kapcsolódóan gazdasági, illetve politikai összefüggésekkel is bír. A problémakör egyúttal eljárásjogi kontextusban is vizsgálandó, különös tekintettel a perbeli legitimáció kérdésére. A jelen tanulmány elsődleges célja ezért a nem-kormányzati szervezetek környezeti ügyekben történő részvételének átfogó vizsgálata; az Aarhusi egyezményhez kapcsolódó joggyakorlat és jogirodalmi álláspontok összefoglalása, az egyezmény alkalmazásával kapcsolatos problémapontok megállapítása. Ezen problématérkép mentén kijelölhetők a környezeti ügyekben történő jogérvényesítés eljárásjogi keretei, amelyek az egyes társadalmi érdekek és egyéni igények érvényesítésének hatékonyságát szolgálhatják, növelve ezzel az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat.