A hatósági eljárás nyilvánossága

Hohmann Balázs
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogklinikai Program, irodavezető
Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, egyesületi elnök
CERT Tanúsító Zrt., Minőségirányítási igazgató

A közigazgatástól évtizedek óta várt nyitott jelleg megköveteli, hogy a hatósági eljárás nyilvánosságának biztosítása mind szélesebb körben biztosított legyen, amellett, hogy az ügyfelek is védve legyenek adataik illetéktelen kézbe kerülésétől.
A hatósági döntéshozatal és egyéb atipikus eljárások alapvető jellemzőjének volt tekinthető az elmúlt évszázadokban azok rendkívüli zártsága, s ebből adódó merevsége.
A materiális értelembe vett hatékony eljárás elérése érdekében azonban napjainkban a hatóságoknak egyre nagyobb figyelmet kell szentelniük a kommunikáció élénkítésére, melyet az ügyfeleikkel illetve az egyéb érdekeltekkel kapcsolatban folytatnak.
A hatósági iratok betekinthetősége, civil szervezetek társadalmi csoportok képviseletére jogosító ügyféli jogállással való felhatalmazása, a döntéshozatali formák diverzifikálásával és egyes különleges hatósági eljárás típusok (pl. hatósági ellenőrzés) nyilvánosságának biztosítása hozzásegítheti az egyes hatósági szerveket ahhoz, hogy precízebb, a jogszabályi keretek között legmegfelelőbb döntést hozzák meg, s annak érvényesülését is mind magasabb szinten szolgálják.
A kutatás és az annak eredményeit tartalmazó előadás a fenti lehetőségek hazai jogrendszerben való érvényesülésével, a nemzetközi jó gyakorlatok átültethetőségével foglalkozik.

A kutatás, az előadás és a konferenciaközlemény az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készül.

Képek