Fordított Európa: nyelvi és kodifikációs nehézségek az uniós joganyag fordítása során

Dr. Villányi József, osztályvezető, Magyar Fordító Osztály, Európai Parlament, Luxembourg

Az előadás az uniós jog, mint nemzetek feletti jogrendszer sajátosságainak vázlatos bemutatásán túlmenően röviden ismerteti az uniós jogalkotás jellemző vonásait, illetve annak a kodifikált szöveg nyelvi-jogi minőségére gyakorolt hatásait. Az előadó külön foglalkozik a többnyelvűség jogi-szerződési alapjaival. Részletesen ismerteti nemcsak az uniós jog fordításának sajátosságait, hanem annak nehézségeit is. Külön kitér az uniós joganyag fordításának és az uniós nyelvhasználati szabályoknak a más nemzetközi szervezetektől eltérő jellemzőire. A soknyelvűségnek nemcsak az uniós jogalkotásra gyakorolt sajátos hatásaival foglalkozik, azaz az uniós szinten igyekszik vázlatos képet adni a jogalkotásról és a fordításról, hanem nemzeti szintre átlépve górcső alá veszi az uniós joganyag különböző nyelvi változatai révén a tagállami jogharmonizáció területén felmerülő kérdéseket is. Konkrét példákkal és jogesetekkel szemléltetve mutatja be az uniós szövegek legjellemzőbb minőségi problémáit, azok sajátos csoportjait, a fordítók és jogászok számára nyitva álló megoldási lehetőségeket. A nehézségek és az esetleges hiányosságok ismertetése mellett súlyt fektet a nemzeti jogalkotó és jogalkalmazó rendelkezésére álló, az uniós jogalkotási és fordítási hibák orvoslására hivatott eljárások, mechanizmusok bemutatására is.

Képek