Bábok, maszkok, valóságrétegek: Luigi Pirandello és William Butler Yeats színháza

Balázs Zsuzsanna
Mesterszakos hallgató
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar
Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke

Luigi Pirandello nevét viszonylag ritkán említik a William Butler Yeats életművére nagy hatást gyakorló szerzők között, pedig Yeats-hez hasonlóan, Pirandello is egy olyan színházat hozott létre, melynek középpontjában a maszk, valamint az 'én’ dilemmái és társadalmi szerepekkel való küzdelmei állnak. Yeats első jelentős találkozása Pirandello színházával 1924-re vezethető vissza, amikor Dublinban előadták Pirandello IV Henrik című darabját. Lennox Robinson kiemelkedő IV Henrik alakítása maradandó benyomást tett Yeats-re, ugyanis IV Henrik alakja és viselkedése testesíti meg legjobban Pirandello maszk-elméletét, amely új megvilágításba helyezte Yeats saját, maszkról alkotott elképzeléseit is. Előadásomban a kettejük színháza közötti, eddig kevés figyelmet kapott párhuzamokat szemléltetem: az übermarionett-szereplők alkalmazását és a különböző valóságrétegek egymásba ágyazódását. Bemutatom továbbá a hasonlóságokat aközött, ahogyan Pirandello modernizálta a hagyományos commedia dell’artét és ahogyan Yeats átdolgozta a középkori japán Nó-színház elemeit. Hasonló politikai és társadalmi jelenségektől és aggodalmaktól motiválva mindketten egy egészen újfajta nemzeti színházat teremtettek, amely ötvözte a hagyományt az újítással, és egyúttal közelebb vitte az olasz és az ír színházat az európai avantgárdhoz.

Képek