Az arhatok és ábrázolásuk Kelet-Ázsiában

Mecsi Beatrix

Gyakran találkozhatunk a kínai, koreai és japán művészetben buddhista szenteket, vagyis arhatokat ábrázoló képekkel és szobrokkal. Ezek általában 16, 18 vagy 500-as csoportokban ábrázolják e különös külsejű figurákat. Előadásomban az arhatok megjelenését, buddhizmusban betöltött szerepüket, ezek változásait vizsgálom, különös tekintettel a vizuális megjelenésükre Kínában, Koreában és Japánban. Bemutatom, hogy hogyan kapcsolódik a Csan buddhizmus alapítójának, Bódhidharmának alakja és Korea buddhista kolostorainak rejtélyes magányos szent ábrázolása ezen arhatok koncepciójához és ábrázolásaihoz. Ez utóbbi valószínűleg nem más, mint a történeti Buddha egyik első tanítványa, Pindola ábrázolása a már a neokonfucianizmus hatása alatt lévő Koreában, akiről a 20. század elején úgy gondolták, hatással lehetett az Európában különösen a 16. században népszerű „bolygó zsidó” legendájának kialakulására.

Képek