Napelemparkok modellezésének gyakorlati alkalmazásai

Mayer Martin János

A napelemek napjaink leggyorsabban fejlődő megújuló alapú energiatermelői, melyeknek komoly szerepük le a hosszú távon fenntartható és környezetbarát villamosenergia-ellátás megteremtésében. A napelemparkok tervezésének és termelésük előrejelzésének fontos lépése a működésük minél pontosabb eméleti modellezése. Egy napelempark teljesítményét az időjárás függvényében egy modell lánc segítésével számolhatjuk, amely a felületre jutó sugárzás leírásától a napelemek modellezésén keresztül a rendszerveszteségek számszerűsítéséig ölteli fel a főbb számítási lépéseket. Az eredmények pontossága és megbízhatósága jelentősen függ az időjárási adatoktól és a láncot alkotó modellektől is, így ezek megfelelő megválasztása döntő fontosságú a gyakorlati alkalmazások során.
Az előadás során bemutatom a napelempark modellek általános felépítését, az különböző modellváltozatok összehasonlítására szolgáló általános keretrendszert, a rendelkezésre álló adatokat, valamint összefoglalom a vizsgálatok várt és váratlan tanulságait. Az eredmények mind a létező erőművek aznapi és másnapi időtávú termelés előrejelzése, mind az újonnan létesülő napelemparkok optimális tervezése során hozzájárulnak a pontosabb és megbízhatóbb modellezéshez, amivel elősegítik a napenergia minél nagyobb arányú és minél gazdaságosabb elterjedését.