Nanorészecske, polimer és kompozit szálrendszerek előállítása orvosi célokra

Barczikai Dóra, Jedlovszky-Hajdú Angéla

Semmelweis Egyetem,

Biofizikai és Sugérbiológiai Intézet

Nanokémiai Kutatócsoport

 

A polimer nanokompozitok előnye napjainkban, hogy mind a nanorészecske, mind a polimer előnyös tulajdonságait tartalmazza, így a létrehozott kompozit felhasználása szélesebb körben megtörténhet.

A Bolyai+ ösztöndíj keretein belül a korábbi kutatásaim alapján antibakteriális nanorészecskéket tervezek kialakítani mesterséges poliaminosav származékokból felépülő szálas rendszerekben hatóanyag tartalom mellett, tehát tudománynépszerűsítő előadásom ezt a tématerületet taglalja. 

Elsődleges célunk kutatásainkkal, hogy egy olyan sebkötözőt alakításunk ki, mely teljes mértékben aminosav származékból épül fel, így lebomló, és tápanyagként szolgálhat az újonnan kialakult szöveti struktúrának. Mivel antibakteriális hatással is rendelkezik a csapdázott nanorészecskék végett, így a fertőzések megakadályozásában is jelentős előrelépést jelentene, a fájdalomcsillapító hatóanyag pedig csökkentené a páciens diszkomfort érzetét.

Kutatásaink során egy megfelelő sebfedő kialakítás esetében fontos vizsgálni a mechanikai tulajdonságait a potenciális terméknek, emellett a különböző baktériumokra kifejtett hatását, mely baktérium kultúrák egy seb esetében fertőzőként léphetnek fel. A hatóanyag kijutása ebből a komplex rendszerből szintén nem elhanyagolható. Célunk egy elnyújtott hatóanyag leadó rendszer kifejlesztése.

A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-19-4-SE-04 és ÚNKP-20-5-SE-9 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

Képek