A mesterséges intelligencia kihívásai a szerződési jogra

Auer Ádám

Az előadás egy konkrét mesterséges intelligenciát alkalmazó orvosi eszközzel kapcsolatos kutatás példájából indul ki. A mesterséges intelligencia szabályozás világszerte kutatások és elméleti fejtegetések tárgya, mindemellett már a hétköznapi életünk részét is képezik. A jelenlegi mesterséges intelligencia alkalmazások fő jellemzőit ismerteti az előadás, ezt követően a szerződéses környezetet és a szerződési jogi kérdéseket elemzi. A látszólag sablonos metodika az alábbi nyomon halad: ki a szerződéses partner? Mi a szerződés pontos tárgya? Mi a felek fő kötelezettségei és jogai? A szerződésszegési szankciórendszer alkalmazható-e? Utóbbin belül a felelősség kit terhel(het)? Az egyes pontok elemzésekor olyan kérdésekre kell választ adni, amelyek látszólag "csak" szerződési jogi feladatok, ugyanakkor ezek a problémák egy sokkal tágabb koordinátarendszerben értelmezhetők, melynek pontjai pl.: a fogyasztóvédelem - alapjogok - technológiai kitettség - határon átnyúló jogérvényesítés. Összhangba hozható ez egy szerződésen belül, vagy a megoldás máshol keresendő?
A kutatás az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.