A békéltető testületi eljárások modernizációs lehetőségei – algoritmikus döntéshozatal, online vitarendezés és elektronikus kapcsolattartás

Dr. Hohmann Balázs

A békéltető testületek a fogyasztóvédelmi jogviták alternatív vitarendezési módjának legfontosabb hazai fórumai, amelyek intézményesített lehetőséget biztosítanak a fogyasztói jogsérelemmel járó ügyek gyors, olcsó és hatékony orvoslására. Az intézmény nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is kiváló vitarendezési hatékonysággal rendelkezik, amely nagyban hozzájárul az érintett országok fogyasztóvédelmi jogszabályainak érvényesüléséhez.
A testületek munkájának, rájuk vonatkozó joganyagnak tudományos igényű vizsgálata és az ebből születő hazai és nemzetközi tudományos munkák száma ehhez képest méltánytalanul visszafogott és szerény, miközben a testületek hatékony működése, működtetése nem csak gyakorlati és jogszabályi tényezőkön múlik, hanem e folyamatok elméleti megalapozottságán is. Ugyan a területet érintő, közelmúltbéli magyarországi jogszabályi reform számos újítást és modernizációt eredményezett, de egyelőre érintetlenül hagyott számos elméleti és gyakorlati, a jogalkalmazás során is jelentős problémákat eredményező kérdéskört – így például a határon átnyúló jogviták megnyugtató rendezését, a kommunikációt elősegítő elektronikus kapcsolattartás kérdéskörét vagy akár azt, hogy lehet bevonni a mesterséges intelligenciát, egyéb szoftveres megoldást a döntéshozatalba vagy az online vitarendezést az eljárás kereteibe.

Az előadás célja bemutatni, hogy a két évtizedes hazai gyakorlatra visszatekintő békéltető testületek eljárása kapcsán feltárja a modernizációs lehetőségeket és megvizsgálata, hogy a modern infokommunikációs eszközök hogyan segíthetik elő az eljárások eredményességét.

Képek