TV sorozatok fogyasztási szokásai – Sorozatpreferenciák, sorozatnézési attitűdök a fiatalok körében

Tóbi István

Az előadás négy fő részből épül fel, az első során bemutatom a generációk közti fogyasztási szokások eltéréseit. Ezt követően azon tényezőket ismertetem, melyek erős hatással vannak a fiatal generációk fogyasztási szokásaira, pl. a szélessávú internet elterjedése, a közösségi média megjelenése, az okostelefon státusszimbólummá válása, stb. Kiemelendő, hogy a különböző korcsoportok körében jelentősen eltérnek a fogyasztást meghatározó tényezők, ezt szemléltető példa a naponta internetezéssel eltöltött idő átlaga – a fiatalok szignifikánsan több időt töltenek az internet előtt.
Az előadás második részében a tartalomfogyasztást befolyásoló kategóriákat mutatom be. Tudni kell napjaink fiatal generációjáról, hogy a figyelmüket nagyon gyakran megosztják több információforrás között, rövid, gyorsan értelmezhető impulzusokat favorizálják a hosszabb, mélyebb elemzést igénylő tartalommal szemben. Körükben jellemző a tömegkultúra fogyasztása, legtöbb idejüket internetezéssel, barátokkal való időtöltéssel, tévézéssel és zenehallgatással töltik.
A prezentáció harmadik részében két – magyar lakosság körében reprezentatív – 2000 fős megkérdezés eredményei alapján mutatom be a fiatal és felnőtt lakosság sorozatnézési szokásaiban tapasztalható eltéréseket.
Zárásképpen ezen tényezők és jellemzők ismertetésének segítségével kerülnek bemutatásra a Z-generációra jellemző tartalomfogyasztási szokások és ezek jövőbemutató hatásai.