Betekintés a nyitrai középkori falképek kutatásába

Ilkó Krisztina

Előadásomban a nyitrai régió (ma: Szlovákia) középkori falképeinek problematikájába szeretnék betekintést nyújtani. A hazai kutatás által mellőzött, ám a középkorban a magyar királysághoz tartozó területen számos – igazi kincseket rejtő - román-kori és gótikus templom őrződött meg, az elmúlt két évben pedig az aktuális restaurálásokkal párhuzamosan több esetben is bekapcsolódhattam falképeik kutatásába és az új eredmények publikálásába.
A falképkutatás kihívásait és lehetséges irányvonalait elsősorban egy igen szemléletes példa, a szádoki Szűz Mária-templomon szeretném bemutatni. A román-kori eredetű templomot a középkor folyamán számos alkalommal átalakították, falképekkel díszítették, oltárokkal bővítették. A művészettörténeti kutatás során többek közt olyan kérdésekre kell választ találni, minthogy hogyan lehet elkülöníteni a több mint fél tucat – és jórészt igen kvalitásos – kifestési réteget egyetlen, félreeső vidéki plébániatemplom esetében?

Képek