Nagyvárosi parkfejlesztés komplex gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak vizsgálata

Szendrei Zsolt

Egy városi park kialakítása esetében a direkt bevételek és kiadások mellett számos közvetett gazdasági, társadalmi és környezeti hatás érvényesül, mely az általunk felállított modell segítségével bevonhatóvá válik egy komplex költség-haszon elemzésbe.
Kutatásunk célja a városi parkfejlesztés komplex hatásainak előzetes becslése, átfogó elméleti kereteinek lefektetése, mely hozzájárul egy benchmark alapú modell felállításához. Ennek eredményeként a direkt bevételek mellett számszerűsíthető módon értékelhetővé válik a felvázolt teljes hatásmechanizmus.
Az összetett kapcsolati rendszer alapján a költség-haszon elemzésben számszerűsített, valamint nem számszerűsített tényezőket különítettünk el. A kvantitatív elemzés során vizsgáltuk a környező területek ingatlanérték növekedését, elemeztük a hőszigethatás okozta nyári túlmelegedés mérséklését a téli és a nyári energiafogyasztási mérleg számításán keresztül. Emellett értékeltük a parklétesítés általános egészségügyi hatásait a környező városszövetre, az átlagos egészségügyi kiadások csökkenését, valamint értékeltük a hőszigethatás mérséklése nyomán várható halandóság csökkenést. Vizsgáltuk a kialakításra kerülő parkfelület esetén az új növényállomány értékét, valamint a környezetszennyezést mérséklő hatások figyelembe vételekor elemeztük a szennyezőanyag-elnyelést, illetve a szállópor csökkenés eredményeként a kapcsolódó megtakarításokat. A számszerűsített költségek és hasznok összevetésével értékeltük a teljes fejlesztés várható megtérülését. Ezeken felül kvalitatív módon, a hatások irányát bemutatva értékeltük a nem számszerűsíthető hatásmechanizmusokat, mint például az emberi életminőségre, az élhetőségre vagy a zöldfelületi hálózat fejlődésére gyakorolt hatásokat.
Az így felállított modell lehetőséget teremt a parkfejlesztések előzetes hatásainak értékelésére, fejlesztéspolitikai kérdések megválaszolására, valamint a befektetés megtérülésének vizsgálatára.