A foglalkoztatási célú helyi kezdeményezések lehetőségei

Virág Ádám

Az utóbbi években a közfigyelem előterébe kerülő szövetkezet típusú vállalkozásokról, azok társadalmi-gazdasági hatásáról még kevés információval rendelkezünk. A napjainkban szerveződő szövetkezetek témakörében kutatók viszonylag nehéz helyzetben vannak, hiszen más tudományterületekhez viszonyítva a téma adatbázisa, szakirodalmi feldolgozottsága nem mondható túlzottan gazdagnak. Még inkább jellemző ez a hiány, ha a szövetkezeteken belül tovább szűkítjük a kört, és a szociális szövetkezetekre fókuszálunk. Kutatásom középpontjában ennek a viszonylag sokat vitatott, ám működésében és hatásában annál kevésbé ismert közösségi gazdálkodási forma áll.
Dolgozatom elméleti részében a szociális szövetkezetek számára keretet adó szociális gazdaság fogalomrendszerét, jellemző hazai sajátosságait elemzem, majd a szövetkezeti rendszer hazai alakulását, és a szociális szövetkezeti rendszer nemzetközi és magyarországi helyzetét vizsgálom (Herczog, 2012; Számadó,2011; Simkó és Tarjányi,2011; Bak,2012; Longa,2015)
A jövedelmi és foglalkoztatási viszonyok jelentős megváltozása, valamint az ebből a folyamatból következő hátrányból induló emberek, a jelenlegi kiélezett versenypiaci körülmények közepette, egyre többen, és rohamosabb ütemben saját erőforrásaikra támaszkodva képtelenek az elsődleges munkaerőpiacra bejutni vagy visszajutni.
A probléma régóta ismert és a kezelésére történtek különféle próbálkozások. A témaválasztásomat a probléma meglétéből kiindulva az indokolta, hogy megvizsgáljam lehetséges-e másik alternatív út a kapitalizmus alapberendezkedésén túl, tehát van-e lehetőség a piacon kívül?

Képek