Digitális irodalomóra - egy iskolai kísérlet tanulságai

Gonda Zsuzsa

Az MTA-ELTE digitális írástudás és irodalomtanítás kutatócsoportja 2017/2018-as tanévben öt budapesti gimnázium bevonásával egy komplex iskolai kísérlet végzett, amelynek keretében magyartanárok a saját tanulói csoportjukban teszteltek a digitális írástudás fejlesztésére alkalmas digitális eszközöket.
Az iskolai kísérletben a pedagógusok a digitális eszközöket az aktuális tanítási-tanulási folyamatba ágyazottan alkalmazzák, munkájukról tematikus terveket készítenek, amelyek fókuszában klasszikus, kreatív-produktív és multimediális szövegfeldolgozási gyakorlatok állnak. A pedagógusok tapasztalatait az eszközök alkalmazásáról reflektív interjúk keretében rögzítettük. A kísérletben résztvevő diákok a kutatás minden szakaszában egy attitűd-kérdőívet töltöttek ki az eszközök irodalomórai funkcionális alkalmazásával kapcsolatban. Az iskolai kísérletben a 2017/2018-as tanévben 24 reflektív interjút, 18 tematikus tervet és körülbelül 270 középiskolai diák véleményének a kérdőíves mérését végeztük el.
Az előadás az eredmények bemutatása mellett számos tanórai példát, gyakorlatot is bemutat, amelyek a hypothes.is, a Google-dokumentum, a Realtime Board, az Etherpad.net, valamint különböző kép- és videószerkesztő eszközök bevonásával valósultak meg.