Új projektünk: FEL!

A PSAT újabb pályázati projekt megvalósításába kezd a Nemzeti Tehetség Program támogatásával FEL! a Pro Scientia Aranyérmesekkel – Tudománnyal a FELelős társadalomért címmel. 

 

Hír időpontja

2015. október 28. szerda, 18:00

Projektünk lényege olyan tudományos ismeretterjesztő programok szervezése, amelyek a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását segítik elő. Társadalmi felelősségvállalás alatt ebben a kontextusban olyan tudatos és folyamatos gondolkodás- és szemléletmódot, erőfeszítést és tevékenységet értünk, melyben megnyilvánul az a tudat, hogy minden döntésünk és cselekedetünk hatással van környezetünkre, a társadalom tagjaira. A tudomány és a művészetek területén tevékenykedő tehetséges fiatalok vonatkozásában azt szeretnénk elérni, hogy tehetségüket ne tékozolják el, hanem azt szűkebb és tágabb környezetük javára fordítsák. Projektünk hat alprogramja más-más eszközökkel valósul meg, de alapvetően mindegyik a tudománynak az önmagáért és a jövő generációiért felelős társadalom létrejöttében való szerepére kíván rávilágítani, emellett segítséget és pozitív példákon keresztül motivációt nyújt a fiatal felnőtt tehetségek útkereséséhez, kibontakozásához, hazai érvényesüléséhez.

Programsorozatunk hat alprogramja a következő lesz:

Kalandra FEL! – A Pro Scientia Aranyérmek átadását követő nyitó rendezvény 2015. 11. 19-én Budapesten: Dr. Jedlovszky Pál Pro Scientia Aranyérmes társunk és egyben 2015-ben Mestertanár Aranyéremmel kitüntetett előadása és egy ezt követő kerekasztal-beszélgetés, ahol a friss érmesek megismerkednek a PSAT tagjaival, a projekt céljával, egyben meghívást kapnak a további programokra. A korábbi érmesek pozitív tapasztalataikkal kívánnak motivációt és akár karriertanácsokat nyújtani a tehetséges fiatalok útkereséséhez, kibontakozásához, hazai érvényesüléséhez. 

Ébredj FEL! – Figyelemfelkeltő célzatú, néhány perces flashmob, 2016 elején. Célja a tudománynak a társadalmi felelősségvállalásban játszott szerepére való figyelemfelhívás és a jelen projekt további programjainak reklámozása.

Készülj FEL! (1-2.) – Dr. Szabó Éva pszichológus a társadalmi felelősségvállalás kérdéseiről tart előadást és workshopot Szegeden, 2016 január-februárjában főként a fiatal felnőtt korosztályba tartozó új aranyérmeseknek, illetve ezzel azonos időben, címmel és hasonló tematikával társadalmi felelősségvállalási tréninget is szervezünk a meghívottaknak kommunikációs és érzékenyítő feladatokkal. 

Fedezz FEL! – 2016 tavaszán összesen három interaktív tudománynépszerűsítő bemutatót tartunk, ahol előadóink saját tudományterületüket igyekeznek vonzóvá tenni a tehetséges fiatalok körében.

Lapozz FEL! – 2016 tavaszán tartandó élő könyvtárunk “könyvei” egy-egy tudományterületet képviselő tehetséges fiatal felnőttek, akik a tudományhoz, a kutatáshoz kapcsolódó előítéleteket és sztereotípiákat kívánják lerombolni, valamint a tudománynak a társadalmi felelősségvállalásban játszott szerepét bemutatni.

 

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett a „Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása” címmel kiírt pályázatának (NTP-FTH-M-15-0002) támogatásával valósul meg.

    

Letölthető fájlok