Állásfoglalás

A Pro Scientia Aranyérmeket azoknak a fiatal kutatóknak ítélik oda, akik az egyetemi éveik során kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtottak. Azóta is minden második évben 45-50 tehetség részesül a kitüntetésben, korosztályuk kevesebb mint 0,1%-a.

Mi, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának tagjai hisszük, hogy ez az érem több egy elismerésnél. Az egyetemi tudományos diákkörök résztvevőit arra ösztönzi, hogy becsületes munkával tegyék le az alapjait egy – akár élethosszig is tartó – kutatói pályának. A Pro Scientia Aranyérmesek közül persze nem mindenki folytatja egyetemeken, kutatóintézetekben munkáját. Abban ugyanakkor egyetértünk, hogy egy tudományos fokozat értéket képvisel, a doktori cím pedig jelzi, a viselője megfelel a tudományos élet elvárásainak.

Ha a tudomány művelője hű kíván maradni a megszerzett fokozata által bizonyított szakmaiságához, akkor később is a tudományos élet szabályai szerint végzi a munkáját. Megtörténhet, hogy eközben politikai érdeket sért, vagy a társadalom elvárásainak nem megfelelő állítást tesz. Míg azonban ennek megállapítása politikai feladat, a szakmaiság megítélése sosem az, hanem mindig a tudományos közösség feladata.

Dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat 2013-ban kinevezett és 2022. augusztus 22-én  felmentett elnöke 1997-ben kapta meg a Pro Scientia Aranyérmet, és 2014-ben szerzett doktori fokozatot az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájában.

Hír időpontja

2022. augusztus 26. péntek, 22:45