Reménység kitűző nyertesei 2023

A 36. OTDK alkalmával az alábbi hallgatók nyerték el a Reménység kitűző különdíjat, amelyet a PSAT 2019-ben alapított. Szívből gratulálunk minden díjazottunknak!

Hír időpontja

2023. június 8. csütörtök, 10:45
Szekció Nyertes neve Dolgozata(i) címe a 36. OTDK-n
Agrártudományi Pető Lilla Zárttéri alternatív tartásban elhelyezett különböző genotípusú tojótyúkok fészkelési szokásainak vizsgálata videórendszer segítségével
Állam- és Jogtudományi Varga Benedek Az árdrágító visszaélésekről szóló 1916: IX. tc. dogmatikai elemzése a Budapesti Királyi Törvényszék gyakorlata alapján (1916-1918)
Biológia Nagy Valentina Plazmából izolált extracelluláris vezikulák Raman spektroszkópiai vizsgálata tumordiagnosztikai célból
Fizika, Földtudományok és Matematika Gárgyán Barnabás Magas dimenziós kockák kritikus centrális metszetei
Had- és Rendészettudomány Ádám Balázs Mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei a tűzszerész feladatok technikai támogatásában
Humán Tudományi Berecz Gábor  A Legio II Adiutrix hivatásos katonáinak családja
Informatikatudományi Szabari Mátyás Rendszeridentifikációs módszerek adaptív racionálisortogonális függvények
Kémiai és Vegyipari Benedek Máté Benjámin Kopolimerek karakterizálása gél permeációs kromatográfia és
neurális háló alkalmazásával
Közgazdaságtudományi Till Gábor

Mennyire válságállóak a fenntarthatóságot és
felelős vállalatvezetési szempontokat
figyelembe vevő befektetések? (Amerikai
empirikus vizsgálat)

A befektetői pszichológia és a fundamentális
változók szerepe a részvényhozamok
alakulásában - Momentum stratégia német
empirikus vizsgálata

Műszaki Tudományi Békési Gergő Bengedúz

Elosztóhálózati állapotbecslés támogatása adatalapú technológiák
segítségével

Látórendszer fejlesztése DBC-k termikus tranziens mérésautomatizálásához
teljesen konvolúciós mélytanulásos neurális hálók, képfeldolgozó
algoritmusok és Fa-struktúrájú Parzen Becslő használatával

Művészeti és Művészettudományi  Kondricz Ákos Levente Mesterséges archívum
Orvos- és Egészségtudományi Gömöri Lídia A primer afferens depolarizáció jelenségének életkorfüggõ sajátosságai patkány és egér gerincvelõben
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi  Horváth Gergely „Tanítsunk Magyarországért!” mentorprogram mentorainak elemzése az inklúzió folyamatelvű modellje szerint
Társadalomtudományi Ürmössy Anna Az algoritmus útjai kifürkészhetetlenek?
Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai  Zsiray Barbara Renáta Szövegalkotás és szövegfeldolgozás innovatív módszerekkel, társasjátékokkal a középpontban
Testnevelési- és Sporttudományi Kertai Bendegúz Egyetemi hallgatók életprofilja 2007-ben és 2022-ben. Összehasonlító vizsgálat.