A Reménység kitűző díjazottjai 2019

A PSAT 2019-ben alapította a Reménység kitűző különdíjat, amely az Országos Tudományos Diákköri Konferencián nyújtott kimagasló teljesítmény elismerését hivatott szolgálni, a XXXIV. OTDK-tól kezdve nem tárgyjutalom, hanem e kitűző lett a PSAT különdíja.

 

Hír időpontja

2019. május 20. hétfő, 10:15
Szekció Díjazott neve Pályamunka címe
Agrártudomány Bagi Bianka Az őszi káposztarepce leptoszfériás és szklerotíniás betegsége
Állam- és jogtudomány Almási Dániel

A termék te magad vagy - Kinek a tulajdona a személyes adat? és Törvénytisztelő törvényszegés - tanulmány a polgári engedetlenségrő

Biológia Lévay Luca A Rab3GAP-Rab18 modul szerepe az autofágia során
Fizika, földtudományok, matematika Oravecz Éva Jósvafő környékének szerkezetföldtani elemzése
Had- és rendészettudomány Eleven Márk Az új típusú alternatív digitális fizetőeszközök egyes nemzetbiztonsági kérdései
Humán tudomány Solnay Eszter Kerámiakészletek rekonstruálási lehetősége a kora-középső rézkori temetkezések kapcsán
Informatikai tudomány

Reizinger Patrik

Súlymátrix alapú, sztochasztikus regularizációs technikák vizsgálata mély neurális hálózatokban
Kémiai és vegyipari Harmat Ádám László Funkcionalizált makropórusos polimer hordozók 3D nyomtatása enzimrögzítés céljára
Közgazdaságtudomány Kapronczay Mór Global fear spillover
Műszaki tudomány Sepsi Máté  A régészet és az innovatív roncsolásmentes textúra vizsgálat egymásra találása a Seuso lelet vizsgálata során és Roncsolásmentes kristálytani anizotrópia vizsgálat anyagtudományi alkalmazása
Művészet és művészettudomány Brutóczki Csaba Anya nélkül született madár
Orvos- és egészségtudomány Józsa Benjámin Térhálós polimer szálrendszerek készítése elektrosztatikus szálképzés és kisnyomású plazma kezelés kombinálásával
Pedagógiai, pszichológiai, andragógia és könyvtártudomány

Kisling Zénó

A Nemzetszocialista Tanár Szövetség működése München - Felső-Bajorországban a hatalomátvétel után (1933-1937)
Tanulás- és tanításmódszertan, tudástechnológia Meggyesné Erdős Barbara A korai nyelvtanulást támogató tanítási- és segédeszközök alkalmazása alsó tagozaton
Társadalomtudomány Molnár Zalán Arisztotelész "véges logikája" a Második analitikában
Testnevelési- és sporttudomány Rácz László Sportmenedzsment-döntések támogatása mesterséges intelligencia segítségével