PSAT közgyűlés 2018. augusztus 23.

Esemény időpontja

2018. augusztus 23. csütörtök, 20:30

Az Alapszabályunk értelmében a rendes közgyűlés időpontja minden páros naptári évben azonos a Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciájának időpontjával, ezért a közgyűlést a konferencia programjába is beépítettük. Alább olvasható a hivatalos közgyűlési meghívó.

Tisztelt Egyesületi Tagok!

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület közgyűlését 2018. augusztus 23. napján 16.30 órára hívom össze.
A közgyűlés helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Orczy úti Kollégium AB terem (Budapest, Orczy út 1, 1089)

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:

1. Az elnökség beszámolója a legutóbbi közgyűlés (2018. május) óta eltelt időszakról

2. A 2019. évi költségvetési terv elfogadása

3. Tagsági jogviszonyok felmondása

4. Véleménynyilvánítás a Roska Tamás Tudományos pályázat PSAT-os jelöltjeiről és bizottsági tagjairól

5. Elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagok választása

6. Döntés a XV. PSAK helyszínéről és szervezőjéről

7. Egyebek

A PSAT Alapszabálya III. rész 5.1. pontja értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 4 óra múlva az eredeti meghívóban szereplő helyen ismételten összeül, és az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (Alapszabály III. 3.3. pont)

Határozatképtelenség esetén - ami a konferenciára regisztrált tagok létszáma alapján valószínűsíthető - az elhalasztott Közgyűlés változatlan napirenddel és helyszínen 2018. augusztus 23. napján 20:30 órai kezdettel ül össze.

A napirendhez kapcsolódó mellékletek bejelentkezve érhetők el.

Budapest, 2018. augusztus 8.

 

Dr. Harsányi Szabolcs Gergő
a PSAT elnöke

 

 

A védett fájlok letöltéséhez kérjük jelentkezzen be.