2023. évi rendes közgyűlés

Esemény időpontja

2023. november 24. péntek, 17:15

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Alapszabályunk értelmében egyesületünk a páratlan naptári években a Pro Scientia Aranyérmek átadásának napján tartja rendes közgyűlését. Ennek értelmében 2023. november 24. napjára összehívom a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület Közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: ELTE BTK F épület magasföldszint Kodály Zoltán Kamaraterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)
A közgyűlés időpontja: 2023. november 24. 17:15

A PSAT Alapszabálya III. rész 5.1. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy az elhalasztott Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napon (a meghívóban meghatározott későbbi időpontban) és helyen ismételten összeül, és az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (Alapszabály III. 3.3. pont)

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés változatlan napirenddel és módon 2023. november 24. 17:30 órai kezdettel ül össze.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:

1. Tájékoztató a 2022. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról
2. A 2024. évi költségvetési terv elfogadása
3. Tájékoztató a 2024. évi PSAK-ról
4. Egyebek

Budapest, 2023. november 10.

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla
a PSAT elnöke