2022. évi rendes közgyűlés

Esemény időpontja

2022. október 13. csütörtök, 19:45

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Az alapszabályunk értelmében a rendes közgyűlés időpontja minden páros naptári évben azonos a Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciájának időpontjával. Ennek értelmében 2022. október 13. napjára összehívom a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület Közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: Szegedi Tudományegyetem, Rektori épület, Díszterem (Szeged, Dugonics tér 13.)
A közgyűlés időpontja: 2022. október 13. 19:45

A PSAT Alapszabálya III. rész 5.1. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy az elhalasztott Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napon (a meghívóban meghatározott későbbi időpontban) és helyen ismételten összeül, és az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (Alapszabály III. 3.3. pont)

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés változatlan napirenddel és módon 2022. október 13. napján 20.00 órai kezdettel ül össze.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:

1. Tájékoztató a TDK-ért Közhasznú Alapítvánnyal megkötendő szerződésről
2. Tájékoztató a 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról
3. A 2023. évi költségvetési terv elfogadása (A melléklet bejelentkezést követően letölthető)
4. Döntés a 2024. évi PSAK helyszínéről és főszervezőjének személyéről
5. Tisztújítás: az elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása a következő két évre
6. Egyebek

Budapest, 2022. szeptember 28.

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla
a PSAT elnöke

Letölthető fájlok