A XXXIII. OTDK PSAT-különdíjai

A PSAT immár hagyományosan idén is különdíjat ajánlott fel minden szekcióban a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó pályázónak. A díjakat az OTDK illetékes szakmai bizottságaiba delegált küldötteink adták át.

Hír időpontja

2017. május 15. hétfő, 20:30

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

A kiosztott különdíjak nyertesei szekciók szerint a következők:

Szekció Díjazott neve Intézménye Pályamunka címe
Agrártudomány Galambos Nikoletta n.a. A brennériás betegség megjelenése nyírfán (Betula pendula Roth.)
Állam- és jogtudomány Varga Yvett ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

A közigazgatási szerződés jelene és jövője

 

Biológia Drexler Tamás n.a. Két hazai kétéltű faj fogékonysága és érzékenysége a Batrachochytrium dendrobatidis kórokozó gombafajra
Fizika, földtudományok, matematika Lingvay Mónika Babes-Bólyai Tudományegyetem Pigment-fehérje komplexek közötti kölcsönhatások és gerjesztésienergia átadás in vitro rekonstituált fotoszintetikus membránokban
Had- és rendészettudomány Szabó Mátyás Nemzeti Közszolgálati Egyetem NETK Koncepciós perek mint állambiztonsági eszközök a késő Kádár-korban – Két büntetőügy anatómiája
Humán tudomány Varga Dániel n.a. Egy archaizáló ikonográfiai elem a 25-26. dinasztiai koporsók fedelén: az udzsat-szemek
Informatikai tudomány

Gyuk Péter

n.a. Továbbfejlesztett vércukorszint előrejelző algoritmusok
Kémiai és vegyipari Fábián Zita Szegedi Tudományegyetem TTIK Az NColE7-alapú mesterséges metallonukleázok szerkezeti aktiválási lehetőségének vizsgálata
Közgazdaságtudomány Sára Tamás Budapesti Corvinus Egyetem KTK Hol kapok nyugdíjat?
Műszaki tudomány Lükő Gabriella Budapesti Műszaki Egyetem ÉPK Drónalapú áramlás- és domborzatfelmérés tesztelése
Művészet és művészettudomány Pertics Flóra n.a. Párisz választása (festészet kategória)
Orvos- és egészségtudomány Pósfai Balázs n.a. A bazális előagyi kolinerg sejtek szinaptikus kolinerg és GABAerg kotranszmissziója
Pedagógiai, pszichológiai, andragógia és könyvtártudomány

Gurka Éva

Szegedi Tudományegyetem BTK Szerzett arcsérülések szociális kogníciója – A maxillo-faciális sérülésekkel kapcsolatos implicit és explicit attitűdök vizsgálata
Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia Tóth-Pajor Szabolcsné Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Kisgyermekek zenei nevelésének gyakorlata az Óvodai Nevelés című szakfolyóirat 1990-2015 között megjelent cikkeinek tükrében
Társadalomtudomány Pethes Laura n.a. "A tanárnak mindig igaza van?" A népszerűség vizsgálata az osztályfőnök szemével
Testnevelési- és sporttudomány Tóth Eliza Eszter n.a. Elit női kézilabdázó kardiorespiratórikus teljesítményének hosszmetszeti vizsgálata