A XXXII. OTDK PSAT különdíjasai

A PSAT 2015-ben is felajánlotta különdíját a XXXII. OTDK minden egyes szekciójában a legkiválóbb teljesítményt nyújtó pályázónak.

Hír időpontja

2015. június 30. kedd, 18:15

A kiosztott különdíjak nyertesei az alábbi táblázatban találhatóak meg: 
 

Szekció Díjazott neve Intézménye Dolgozat(ok) címe
Agrártudomány Papp Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem - Kertésztudományi Kar Monilinia linhartiana izolátumok jellemzése és fungicid érzékenysége
Állam- és jogtudomány Dornfeld László Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A kibertérben elkövetett bűncselekmények nyomozásának kérdései

Az Iszlám Állam és a terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései

Biológia Molnár Anna ELTE TTK MikroRNS expresszió-változások vizsgálata humán vastagbéltumorokban, tumorsejtekben és a tumorstromában
Fizika, földtudományok, matematika Szőr Zoltán Debreceni Egyetem TTK Hadronzápor hatáskeresztmetszetek nagy pontosságú számítása
Had- és rendészettudomány Szegedi Péter NKE HHK Kriptoeszköz előállítása és alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédségben
Humántudomány Andrási Réka Szegedi Tudományegyetem A 10–11. századi fülesgombok tipokronológiája Hajdú-Bihar megye és Rétköz területén
Informatikai tudomány

Danner Gábor

Gévay Gábor

Szegedi Tudományegyetem

ELTE

A malom, lasker és morabaraba játékok ultra erős és kiterjesztett megoldása
Kémiai és vegyipari Varró Gábor BME VBK A Zephyranthes candida rákellenes alkaloidjának vanillinból kiinduló sztereoszelektív totálszintézise
Közgazdaságtudomány Stampfel László BME-GTK Versenyhelyzet a magyar bankpiacon
Műszaki tudomány Mayer Martin János BME Szerves Rankine-körfolyamat alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata megújuló energiaforrások és hulladékhő hasznosítására
Művészet és művészettudomány Lipkovics Péter EKF-BTK Szobrászat illetve Festészet tagozatban bemutatott munkái
Orvos- és egészségtudomány Kiss Máté Debreceni Egyetem Retinoid X Receptor, egy A-vitamin szenzor a tüdőmetasztázis kontrolljában
Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudomány

Dudok Réka

Virág Krisztina

Szegedi Tudományegyetem BTK Tanulási korláttal küzdő tanulók pszichológiai erőforrásainak vizsgálata
Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia Horváth Alexandra Nikolett SZTE JGYPK Kognitív funkciók vizsgálata beszédhibás gyermekek körében, A morfoszintaktikai fejlődés vizsgálata 4-10 éves korú gyermekek körében
Társadalomtudomány Mészáros Tamás Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Economic Interdependence and Discord in Post-Normalisation China-US Relations
Testnevelési- és sporttudomány Szemes Ágnes Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Különböző sportágakban versenyzősportolókmotivációjának és flow élményének összehasonlító vizsgálata