OTDK különdíjasok - 2013

A 2013. évi OTDK-ra Társaságunk a verseny 16 szekciójában egy-egy különdíjat ajánlott fel, melyet minden szekcióban annak a versenyzőnek adományoztunk, aki az adott tudományterületen a legértékesebb tudományos eredményt érte el. Gratulálunk a nyerteseknek! 

Hír időpontja

2013. április 25. csütörtök, 17:41

A kiosztott különdíjak nyertesei az alábbi táblázatban találhatóak meg: 
 

Szekció Díjazott neve Intézménye Helyezése Dolgozat címe
Agrártudomány Wladár Zsófia SZIE Állatorvosi Kar I. Galamb circovírusok magyarországi előfordulása és genetikai jellemzése
Állam- és jogtudomány László Balázs PTE I. és III. 1. helyezett lett: Összeütköző érdekek - a titokvédelem a magyar büntető eljárásjogban, 3. helyezett: A hűtlenség miatti vagyonkobzás az árpád-kori ius regium körében
Biológia Harazin András SZTE-TTIK I. Vér-agy gát változások ornitinnel kiváltott akut hasnyálmirigy gyulladásban
Fizika, földtudományok, matematika Gyimesi Zoltán ELTE I. és I. A genealógia és a dekonstrukció szerepe a társadalomföldrajzi irányzatok megértésében: A tér és a hely apóriája, A „kvantitatív forradalom” narratívái
Had- és rendészettudomány Ragács Nikolett NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar I. és I. Ifjúkor: bűnözés és bűnmegelőzés, A globális klímaváltozás humán egészségügyi aspektusai-különös tekintettel a járványügy kockázati tényezőire
Humántudomány Tardy Anna ELTE-BTK I. Közelítések a Tükörhöz: Móricz Zsigmond kéziratos Tükör-kötetei
Informatikai tudomány Galambos Máté BME-VIK I. Kvantumbitek és kvantumműveletek újszerű megjelenítése fraktálokkal
Kémiai és vegyipari Batki Júlia ELTE I. Az uracil-tartalmú DNS sorsa ecetmuslicában
Közgazdaságtudomány Kiss Tamás BCE-KTK I. Játékelméleti módszerek a rendszerkockázat elosztásában
Műszaki tudomány Major Péter BME-GPK I. Jelölő nélküli mérőmódszer kutyák mozgásának vizsgálatára
Művészet és művészettudomány Bajzik Anna Magyar Képzőművészeti Egyetem I. A 18. Századi Magyarországi képzőművészet egy elfeledett emlékének, ikonográfiai elemzése a mester – és stíluskapcsoaltok meghatározásával
Orvos- és egészségtudomány Németh Balázs Tamás, Birtalan Ede SOTE-ÁOK Kardiológiai központ I. A szolubilis guanilát-cikláz gyógyszeres aktiválásának hatásai diabéteszes kardiomiopáthiában
Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudomány Pósch Krisztián ELTE I. A procedurális igazságosság vizsgálati lehetőségei nemzetközi mintákon
Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia Gombos Nóra Andrea ELTE-BTK I. Gemeinsamer Einsatz neuer Medien (interaktive Tafel) und der konkreten Poesie im DaF-Unterricht
Társadalomtudomány Bartha Dávid ELTE-BTK I. Berkeley kartezianizmusa és az önismeret két modellje
Testnevelési- és sporttudomány Boros Éva SZTE-TTIK II. A fizikai aktivitás hatása patkány bélgyulladásos modellben