OTDK különdíjasok - 2011

A 2011. évi OTDK-ra Társaságunk a verseny 16 szekciójában egy-egy különdíjat ajánlott fel, melyet minden szekcióban annak a versenyzőnek adományoztunk, aki az adott tudományterületen a legértékesebb tudományos eredményt érte el. Gratulálunk a nyerteseknek!

Hír időpontja

2011. április 25. hétfő, 17:40

 A kiosztott különdíjak nyertesei az alábbi táblázatban találhatóak meg:

 

Szekció

Díjazott neve

Intézménye

Hely.

Dolgozat címe

Agrártudomány

Fekete Tímea

SZIE

I.

A nátrium-butirát hatása cyp450 enzimek génexpressziójára csirkékből izolált primer májsejteken

Állam- és jogtudomány

Heilmann Angéla

SZTE

I.

Megelőzni a támadást? A védőberendezés útján gyakorolható szembeszállási jog dogmatikai kérdéseiről.

Biológia

Szász István

SZTE-TTIK

I.

A polihidroxi-alkánsavak hidrogéntermelésben betöltött szerepe egy fototróf bíbor kénbaktériumban

Fizika, földtudományok, matematika

Barsy Eszter - Várai Anita

ELTE

I.

A sűrűséghajtotta óceáni vízkörzés és mélységi konvenció numerikus és laboratóriumi modellezése

Hadtudomány

Schmidt Petra

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

I.

A szén-dioxid klímaalakító hatása, kibocsátásának csökkentési lehetőségei, különös tekintettel a kiotói egyezmény magyarországi vonatkozásaira

Humántudomány

Mihálykó Ágnes

ELTE-BTK

I.

P.Laur.inv.633:egy ismeretlen keresztény levél

Informatika

Salánki Ágnes

BME-VIK

II.

Virtualizált környezetek platformszintoe teljesítménymenedzsmentje

Kémiai és vegyipari

Takács Ágoston

BME VBK

I.

Nanopórus alapú potenciometriás ionszenzorok fejlesztése

Közgazdaságtudomány

Bakonyi Zoltán

Corvinus

I.

Ki van az alkuszok hálójában? - Kihívások a biztosítási alkuszok hálózatában

Műszaki tudomány

Hegedűs Zoltán

BME-GÉK

I.

Földgáztüzelésű nagyerőművi beruházások Magyarországon

Művészeti és művészettudományi

Buzogány Anna

MOME

I.

 

Orvostudomány

Molnár Dávid

Semmelweis Egyetem

I.

Microglia sejtek karakterizálása és eredetének vizsgálata

Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudomány

Nagygyörgy Katalin

Szegedi Tudományegyetem

I.

Eljátszott élet - Az internetes játékfüggőség rizikófaktorainak bemutatása

Tantárgypedagógiai és oktatástechnológiai

Kontai Tünde

Szegedi Tudományegyetem

I.

A kutatás-alapú tanítás/tanulás és alkalmazásának lehetőségei a hazai biológiaoktatásban

Társadalomtudomány

Hangai Attila

ELTE

I.

A phantasia Arisztotelésznél a Parva Naturalia alapján, intencionális állapotok és fiziológiai folyamatok

Testnevelési- és sporttudomány

Szvatek Róbert

NYME-ACSJK

I.

Az elhízással kapcsolatba hozható alvászavarok diagnosztizálásának jelentősége