OTDK különdíjasok - 2009

A 2009. évi OTDK-ra Társaságunk a verseny 16 szekciójában egy-egy különdíjat ajánlott fel, melyet minden szekcióban annak a versenyzőnek adományoztunk, aki az adott tudományterületen a legértékesebb tudományos eredményt érte el. Gratulálunk a nyerteseknek!

 

Hír időpontja

2009. április 24. péntek, 17:39

A kiosztott különdíjak nyertesei az alábbi táblázatban találhatóak meg:

 

Szekció

Díjazott neve

Intézménye

Dolgozat címe

Agrártudomány

Konkoly Marianna

SZTE MGK

Új genetikai források létrehozása géncsendesítés tanulmányozására

Állam- és jogtudomány

Auer Ádám

SZTE ÁJK

A képviselők mentelmi jogának szabályozása és gyakorlata (1865-75)

Biológia

Soltész Zoltán

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A kiskunsági szikes puszta három gyalogcincér fajának (Coleoptera, Dorcadion) ökológiai vizsgálata

Fizika, földtudományok, matematika

Rakyta Péter

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Snake-állapotok különleges természete

Hadtudomány

Juhász Ágnes Orsolya

Rendőrtiszti Főiskola

Az iskolai erőszak komplex vizsgálata egy többfunkciós középiskolában

Humántudomány

Szabó Gábor

DE-BTK

Egy magyar a búrok oldalán. A II. angol-búr háború Péchy Tibor szemszögéből

Informatika

Huszár Ferenc

BME

Gépi tanulás az emberi tanulás megértéséhez: egy kognitív tudományi kísérlet eredményeinek modell-alapú kiértékelése

Kémiai és vegyipari

Vesztergom Soma

ELTE Kémiai Intézet

Komplex mérőrendszer építése, automatizálása és alkalmazása speciális és rutinszerű elektrokémiai mérésekhez

Közgazdaságtudomány

Pocsarovszky Károly

BCE KTK

Hozam menedzsment: Diszkont légitársaságok árazása

Műszaki tudomány

Németh Balázs

BME KSK

Integrált járműirányítási rendszerek szabályozóinak modell alapú tervezése

Művészeti és művészettudományi

Taskovics Dorka

MOME

Japánkönyv

Orvostudomány

Molnár Dávid

Semmelweis Egyetem - Általános Orvostudományi Kar

Microglia sejtek karakterizálása és eredetének vizsgálata

Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudomány

Janacsek Karolina

Szegedi Tudományegyetem

Az öregedés hatása az implicit készségtanulásra

Tantárgypedagógiai és oktatástechnológiai

Gonda Zsuzsanna

ELTE-BTK

Egy új anyanyelv-pedagógiai paradigma az IKT tükrében

Társadalomtudomány

Novák Ádám

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Az Európai Bíróság a neofunkcionalizmus tükrében

Testnevelési- és sporttudomány

Csáki István 

NYF-TTK

Egyetemista, főiskolás hallgatók fittségvizsgálata a sportágválasztás tükrében